Nieuws

Zwalm: Munkzwalm: Zone 30 Zuidlaan.

Patrick Moreels

Bediende

Tuesday 25

October 2022 13:08

Over afzienbare tijd wordt in de kern van Munkzwalm een zone 30 ingevoerd.

Het zal gaan over het korte tracé tussen de Zwalmbeek en de spoorweg.

Wij kregen daarvoor na enig overleg, de toestemming van Agentschap Wegen en verkeer.

Hierdoor geven we ook gevolg aan zowel onze kiesbeloftes als aan onze bestuursovereenkomsten, aldus schepen van Mobiliteit Patrick Moreels.

Deze maatregel past in het op til zijnde algemeen en uniform snelheidsbeleidsplan voor gans de gemeente.

Dit plan kreeg eerder al de goedkeuring van de gemeenteraad en werd vooraf ook voorgelegd aan het brede middenveld, vertegenwoordigd in de gemeentelijke verkeerscommissie.

De uitrol is voorzien voor het einde van dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar.

Wij zijn ons dus verzekerd van een zeer groot draagvlak en goed onderbouwd dossier, in weerwil van enkele "opiniemakers”.

Uiteraard komen er nog flankerende maatregelen omdat we heus wel weten dat plakkaten alleen - althans voor sommigen toch - alleen maar decor vormen.

Hoewel de pakkans er wel degelijk is moet het aantal controles, vooral dan in de dichte wijken en centra wel nog flink naar omhoog. We kaartten dit pijnpunt in het verleden al meermaals aan bij de politiediensten, maar hopen nu op beterschap.

“Persoonlijk ben ik het huidige boetesysteem maar matig genegen omdat dit lineair is en dus niet iedereen gelijk treft, in tegendeel.

Samen met het nationale Vooruit partijbestuur blijven we daarom verder druk zetten om eindelijk eens werk te maken van een rijbewijs met strafpunten.

De uiteindelijke doelstelling is om de verkeersleefbaarheid van onze dicht bewoonde kernen en dorpen een stuk aangenamer en veiliger te maken en recidivisten af te remmen”, aldus nog schepen Patrick Moreels. 

Over de Auteur

Patrick Moreels

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant