Nieuws

LOKAAL: 3 nieuwe fietsstraten zorgen voor veiliger verkeer

Helmut Jaspers

Bediende

Thursday 01

September 2022 13:56

Tijdens de gemeenteraad van eind augustus werd het voorstel om 3 nieuwe fietsraten in te richten, unaniem goedgekeurd !

Na de ( veelvuldig gecontesteerde) proefopstelling van de paaltjes bij de Quarantainestallen die de Hemelrijk afsloten voor doorgaand- en sluipverkeer, wordt nu gekozen voor twee parallelle fietsstraten.  Door verkeerstellingen was duidelijk geworden dat er aanzienlijk meer bestuurders voor de Handelstraat kozen, zodat daar een verdubbeling te noteren viel.

Een bewonerspetitie zorgde ervoor dat het bestuur alternatieven  heeft onderzocht,  waarvan enkel de aanleg van 2 parallelle fietsstraten  als dé oplossing werd gezien. En ook de gemeenteraad was voor dit voorstel gewonnen! Zo snel mogelijk zal een aannemer starten met de wegmarkeringen en dan zal  de fietser zowel in Hemelrijk als in de Handelstraat, voorrang krijgen op het autoverkeer. Zodoende hoopt men sluipverkeer te ontmoedigen.

Ook een gedeelte van Rouwmoer zal, op vraag van de lagere school van het  College,  omgevormd worden tot een fietsstraat. Vanaf het kruispunt aan het Mariaheem tot aan de Pater Godtslaan.

Deze smalle weg wordt veel gebruikt door schoolkinderen en het levert vaak gevaarlijke situaties op wanneer auto’s proberen te passeren.

VOORUIT  is heel tevreden met deze oplossingen en het feit dat opnieuw gekozen is om de fietser voorrang te geven op de auto. Gemeenteraadslid Ronald Goormachtig vroeg  wel om zeker in de eerste maanden, regelmatig controles te laten uitvoeren en over een jaar nog eens tellingen te doen.

 

Wat is een fietsstraat?

  • Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en het begin ervan wordt aangeduid met een verkeersbord. Soms is op de grond een groot fietspictogram geschilderd om het nog zichtbaarder te maken.
  • Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. Fietsers (bestuurders van rijwielen en speedpedelecs) mogen zelf trouwens ook niet sneller rijden dan 30 km/uur.
  • In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen, ongeacht hoe snel ze rijden.
  • Is de straat enkel toegankelijk in jouw rijrichting, dan mag je als fietser de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Is er in de straat tweerichtingsverkeer toegestaan, dan mag je de hele rechterhelft van de rijbaan gebruiken.

Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant