Nieuws

LOKAAL: 33.000 Antwerpse gebouwen fossielvrij verwarmen

Vooruit Antwerpen

Tuesday 12

July 2022 09:27

Antwerpen Tegen 2050 moet de helft van alle Antwerpse gebouwen op een warmtenet aangesloten zijn. Over acht jaar moeten er al
33.000 gebouwen fossielvrij verwarmen. Dat is althans de ambitie van de schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit).

(foto: Victoriano Moreno)

“Met een stadsbreed warmtenet halen we Antwerpen uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen. We bieden op die manier duizenden
woningen en honderden stadsgebouwen een eenvoudig ‘net voor de deur' om duurzaam te verwarmen zonder nog een gram CO2 uit
te stoten”, zegt schepen Tom Meeuws.


Een warmtenet is te vergelijken met een centraal verwarmingssysteem op zeer grote schaal. De restwarmte van grote bedrijven,
die anders via schoorstenen, koeltorens of koelwater verloren gaat, wordt gebruikt om woningen te verwarmen. De gerecupereerde
warmte gaat in een ondergronds netwerk van buizen en wordt zo tot in woonwijken gebracht.

Meer info op: https://www.antwerpenvoorklimaat.be/verhalen-energie-warmtenetten


Vorig jaar keurde het college de zogeheten Roadmap 2030 goed, die de basis vormt voor een warmtenet dat op termijn de hele stad
bestrijkt. Tom Meeuws mikt tegen 2030 op 33.000 gebouwen die op deze manier fossielvrij verwarmen. Tegen 2050 moet de helft van
de stad op dergelijk warmtenet aangesloten zijn.


Eerst openbare gebouwen en bedrijven


“Dit stappenplan moet ervoor zorgen dat de stedelijke uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 gehalveerd is. De infrastructuur die we
plannen moet bovendien voldoende zijn om na 2030 het leveren van duurzame verwarming te verdubbelen.”
Antwerpen laat zich onder andere inspireren door de Deensen stad Aarhus. Daar is op ongeveer dertig jaar 90 procent van de
gebouwen in de stad aangesloten op een warmtenet. De uitbouw van de infrastructuur gebeurt in samenwerking met netbeheerder
Fluvius.


Er wordt gemikt op een reductie van 71.000 ton CO2 per jaar. In de beginfase zullen vooral grote nieuwbouwprojecten, ziekenhuizen,
andere complexen met publieke functies en bedrijven op het warmtenet aangesloten worden.
Met het uitrollen van warmtenetten is een investering van ongeveer een half miljard euro gemoeid. Die investering wordt verdeeld over
twintig projecten door de gehele stad. Het eerste net zal zich uitstrekken langs de Scheldekaaien en op Linkeroever. In een latere fase
kan ook langsheen de Ring een warmtetransportverbinding worden aangelegd.

 

Bron: Patrick Van de Perre (GvA)


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant