Nieuws

LOKAAL: Kortrijks Energiefonds kon al 800 gezinnen helpen en wordt nog versterkt met nieuwe acties

Vooruit Kortrijk

Thursday 15

September 2022 11:10

Schepen van Sociale Vooruitgang, Philippe De Coene; 'Kortrijk wil een dijk bouwen om zoveel mogelijk gezinnen te beschermen tegen de exuberante energieprijsstijgingen'.

In december van vorig jaar al startte Kortrijk als één van de eerste centrumsteden met een eigen initiatief om haar inwoners te beschermen tegen de fors stijgende energieprijzen. Het Kortrijks Energiefonds bewijst nu al, 9 maanden na de lancering, zijn nut: al 800 gezinnen worden met succes bijgestaan en er komen nieuwe acties, zoals: extra financiële middelen om meer gezinnen - vooral uit de lagere middenklasse - te helpen, een tool om realistische voorschotfacturen te berekenen en de zoektocht naar en ondersteuning van vermoedelijk meer dan 1.000 gezinnen die verrassend genoeg geen gebruik maken van het sociaal tarief hoewel ze rechthebbende zijn.

Al 190 gezinnen verder geholpen met financiële ondersteuning

Sedert de start van het Kortrijks Energiefonds in december 2021 tot eind augustus 2022 werden al 190 Kortrijkse gezinnen geholpen met in totaal 171.000 euro steun. Dat is gemiddeld 900 euro steun per gezin. Daarnaast werden ook 154 gezinnen geholpen met de minimale aardgaslevering. Deze subsidie loopt naast ons Energiefonds. Maar het ziet ernaar uit dat de cijfers tegen het eind van het jaar nog fors zullen toenemen gezien de vele aanvragen die in behandeling zijn en de vele wachtenden. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat vele gezinnen pas recentelijk fors verhoogde voorschotfacturen ontvingen. We stevenen af op vermoedelijk 250 gezinnen. Voor alle duidelijkheid: dit gaat bijna volledig over gezinnen die een (gedeeltelijk) inkomen uit arbeid hebben: het zijn bijna altijd mensen die voordien nooit een beroep deden op het OCMW (geen leefloon of andere steunvormen).

Al 600 gezinnen verder geholpen als consument

Het Kortrijks Energiefonds gaat over veel meer dan financiële tussenkomsten: door de gezinnen te helpen als consument kunnen we samen de energiefactuur beperken. 600 gezinnen werden tot hiertoe door ons Team Energie begeleid naar een nieuw contract, naar een andere leverancier, naar groepsaankopen of ondersteund door de Energiesnoeiers met energiescans in hun woningen. Tegen het einde van het jaar zullen er meer dan 800 gezinnen geholpen zijn met deze bredere ondersteuning.
Meer info over dit fonds, Philippe De Coene, 0477 45 32 32 

Ga naar Vooruit Kortrijk
Over de Auteur

Vooruit Kortrijk

Deel dit artikel met je vrienden. Een kleine moeite maakt een groot verschil.

Dit vind je misschien ook
interessant