Nieuws

LOKAAL: Schepers zet puntjes op de i in het parkeerbeleid voor nog meer comfort

Vooruit Hasselt

Thursday 23

March 2023 16:57

Uit onze evaluatie blijkt dat het nieuwe parkeerregime exact doet wat het moet doen: niet alleen ervaren onze inwoners – binnen de grote ring- duidelijk meer parkeercomfort, ook de vele bezoekers van onze stad geraken vlotter op de voor hun voorziene parkeerplekken. Hierdoor is ook het storende zoekverkeer in de wijken sterk afgenomen en de verkeersveiligheid er toegenomen.

Het spreekt voor zich dat de schepen tevreden is over die eerste tendensen van het nieuwe parkeerbeleid. “We wisten natuurlijk vanaf het begin dat zo’n evaluatie aanleiding zou geven tot verfijningen en verbeteringen. We kunnen niet alles voorzien en het is niet meteen helemaal zoals we zouden willen. Daar waar nodig zullen we vanaf 1 mei dan ook aanpassingen uitrollen.”   

  • Gratis op zondag

De eerste verfijning is al meteen een opvallende: vanaf 1 mei kan er op zondagen weer gratis geparkeerd worden op straat en op de parkeerterreinen. “Uit onze onderzoeken blijkt dat op zondagen parkeersturing minder noodzakelijk is. Er is voldoende capaciteit zowel op straat als in de parkeergarages en – terreinen. We voeren daarom het gratis parkeren op zondag terug in.” Schepers beseft dat zondag dé dag bij uitstek is om bezoek te ontvangen en families te verenigen en dat wil hij makkelijker maken. “De voorbehouden plaatsen, zoals onder meer shop & run, mindervalide,.. blijven natuurlijk wel actief op zondagen.”

 

  • Optimalisatie van de parkeerzones in functie van bewonersparkeren

Vervolgens zullen die eerste mei ook de parkeerzones Station en Kuringersteenweg samensmelten “Inwoners die op de grens wonen van deze parkeerzones gaven ons door dat ze,  als gevolg van deze begrenzing, moeilijker een parkeerplek te vinden. Door de zones samen te smelten, verdwijnt dit nadelige grenseffect en krijgen deze inwoners een ruimer parkeergebied en dus meer comfort.”

 

 

  • Verder uitrollen vergunningenparkeren

Onderdeel van de evaluatie was ook het onderzoeken van de mogelijkheden om betalend parkeren te vervangen door vergunningenparkeren zoals uitgetest ter hoogte van het Dusartplein.”De regio binnen onze Grote Ring is heel divers, er wonen niet enkel veel mensen, vele ondernemen er ook. In deze regio is dus onmogelijk om het vergunningsparkeren als algemene regel door te voeren, dat zou namelijk een negatieve impact hebben op de vele winkeltjes, bedrijfjes en praktijken die er liggen.”

 

De meer residentiele zones binnen de Grote Ring, waar er dus hoofzakelijke gewoond wordt én waar er een grote parkeerdruk is, komen volgens de schepen wel in aanmerking voor het parkeermodel waar de straten exclusief worden voorbehouden voor bewoners. “We onderzoeken nu in welke zones we het vergunningsparkeren toch kunnen invoeren, in eerste instantie ter hoogte van het Dusartplein en de straten in Runkst die het dichtst tegen onze Klein Ring liggen.”

 

  • Verbeteren bezoekerparkeren binnen de Grote Ring

“Daarnaast maken we dit najaar het in de blauwe zones makkelijker voor bewoners die persoonlijk bezoek willen ontvangen”, duidt Schepers. “Gedaan met de fysieke bezoekerskaarten, we komen nu met elektronische oplossingen.”

 

De schepen erkent dat het gebruik van die enkele papieren bezoekerskaart praktisch omslachtig was. “Daarom werken we vanaf dit najaar met elektronische badges waarop 300 bezoekersuren staan, net zoals dat nu al in onze betaalzones gebeurt. Op die manier kan je meerdere bezoekers tegelijkertijd ontvangen.” Gezinnen kunnen een maximum van 6 badges aanvragen. “In de volgende versie van de stadsapp zullen onze bewoners hun bezoek zelfs gewoon van thuis kunnen registeren.”

 

  • Van 2 uur naar 3 uur parkeren in de Blauwe zone binnen de Grote Ring

Dit najaar verandert er in die blauwe zone nog meer. Bezoekers die in zone Alverberg, Runkst, Hollandsveld of Casterhoven moeten zijn voor hun bezoek of afspraak, mogen vanaf nu maximaal 3 uur gratis parkeren in plaats van 2 uur”, aldus Schepers. “Op voorwaarden dat ze hun parkeersessie steeds registeren. Dus of je er nu 10 minuten moet zijn om naar de bakker te gaan, of de volledige 3 uur gratis parkeert, je moet je parkeersessie registeren via de parkeerautomaten of – nog makkelijker- via de vele apps die ter beschikking zijn.” Deze digitalisering moet het misbruik eruit halen en meer comfort geven voor zowel de bewoners als hun persoonlijk bezoek.  

 

  • Oplossen ongewenste randeffecten

Door deze digitalisering van de blauwe zone wil Schepers ook de negatieve effecten die zich nu voordoen aan de rand met sommige betaalzones oplossen. “Het gaat om de zogenaamde ongewenste verdringingseffecten, waardoor de parkeerdruk net buiten die betaalzone binnen de aangrenzende blauwe zone niet enkel buitenproportioneel hoog is, maar waardoor het voor sommige inwoners nog steeds moeilijk is om een parkeerplek te vinden.”

 

  • 100 gratis uren voor Hasselaren

Schepers wil het ook de inwoners buiten de Grote Ring tegemoet komen. “Na de evaluatie konden we vaststellen dat het nieuwe beleid en het corona-effect extra ruimte creëert op de bovengrondse parkeerterreinen. Die ruimte willen we natuurlijk zo goed mogelijk benutten”, stelt de schepen. In de eerste fase van het nieuwe parkeerregime werden deze terreinen al ingezet voor inwoners van de omliggende betaalzones, nu wil Schepers die mogelijkheid geven aan alle Hasselaren. “Dit najaar krijgt elk Hasselts gezin 100 gratis parkeeruren die ze kunnen inzetten op deze terreinen. Het is een manier om ervoor te zorgen dat inwoners die verder van het centrum wonen of voor wie de fiets geen evidentie is, het openbaar vervoer te weinig oplossingen biedt of die minder mobiel zijn ook makkelijk en comfortabel kunnen parkeren nabij ons stadscentrum.” Ook het gratis half uurtje zal vanaf 1 mei beschikbaar zijn op de parkeerterreinen.

 

Mobiliteitsbudget

Die gratis 100 uren regel is al een voorloper van het mobiliteitsbudget dat Schepers wil aanbieden. “Natuurlijk heeft niet iedereen nood aan parkeeruren voor de wagen. Sommige Hasselaren willen misschien liever een plekje in een gesloten fietsenstalling, gebruik maken van onze deelmobiliteit of goedkoper met het openbaar vervoer reizen. Wel, via dat mobiliteitsbudget zal elk Hasselts gezin mobiliteitskeuzes kunnen maken op maat.” Dit najaar start alvast een eerste beperkt proefproject met het mobiliteitsbudget.

 

 

Doelgroepen

Tot slot wil Schepers verder doorzetten op het faciliteren van specifieke doelgroepen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar mensen die minder goed te been zijn en de sector van de zorgverstrekkers. Schepers kijken ook naar leerkrachten die tewerkgesteld zijn binnen de Grote Ring. “Met hen is onze mobiliteitsdienst in dialoog om via ons project ‘veilige schoolomgevingen’ de nodige mobiliteitsoplossingen uit te werken."

 

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant