Nieuws

LOKAAL: Ruimtelijk Uitvoeringsplan plan Stationsomgeving definitief vastgesteld: we verankeren de weg naar een groenere, veiligere en meer toegankelijke stationsomgeving in Hasselt

Vooruit Hasselt

Wednesday 28

December 2022 12:57

Op de gemeenteraad van dinsdag 20 december werd het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving definitief vastgesteld. Het RUP treedt veertien dagen na publicatie van de beslissing vervolgens effectief in werking. Met de definitieve vaststelling van dit plan verankeren we juridisch de verschillende bestemmingen ( wonen, handel, recreatie,…) en stedenbouwkundige voorschriften in het gebied rondom het station. Dit is een belangrijke stap, want na jarenlang gewerkt, bijgestuurd en overlegd te hebben ligt nu definitief vast wat juridisch mogelijk is binnen dit strategisch belangrijke gebied voor Hasselt en de ruimere regio.

Het RUP geeft met de definitieve vaststelling nu juridisch waarde aan het Masterplan dat het college van burgemeester en schepen in januari 2022 reeds goedkeurde. Dit masterplan geeft de totale visie voor het gebied van de stationsomgeving weer en schetst een duidelijk beeld van de noden, troeven en mogelijkheden. Met dit plan zetten we in op de herinrichting van de publieke ruimte met focus op veiligheid en groen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan een invulling die de beleving van de plek moet verhogen en ze aangenamer vertoeven moet maken voor alle gebruikers.

Hiermee kan de stationsomgeving vanaf nu in de praktijk via vergunningen en ontwikkelingen  eindelijk een broodnodige opwaardering krijgen die daardoor de aantrekkelijkheid van dit unieke stadsdeel versterkt. Het wordt zo een strategisch belangrijke plek die onze provinciehoofdstad en regio waardig is.

 

Historie: visie én actie

Om van de stationsomgeving die aangename en gezellige buurt te maken startten we in 2020 in de startnota met het ontwikkelen van een globale visie op de stationsomgeving. We gooiden niet alles van de diverse pogingen uit het verleden overboord. Op basis van stukken uit verschillende vorige masterplannen, maar ook vele bevragingen en diepgaande participatiesessies werd er voor deze buurt een visie ontwikkeld waar de Hasselaar fier op kan zijn. Die visie werd neergeschreven in een nieuw masterplan. Dit masterplan werd begin 2022 door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Belangrijk is dat we het echter niet bij een visie en plan alleen houden. We verankeren onze visie meteen juridisch in een RUP Stationsomgeving dat concrete afspraken inzake mobiliteit, bestemmingen en de regels inzake bouwvolumes vastlegt. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu dinsdag definitief vastgesteld op de gemeenteraad en maakt het voortaan mogelijk deze buurt te ontwikkelen conform onze visie op deze buurt.

 

 De accenten? veiliger, groener en aantrekkelijker!

Deze buurt – die loopt van de Bampslaan tot over de Singel- moet terug een aantrekkelijk stadsdeel worden waar het voor iedereen goed wonen, werken en vertoeven is. Het Masterplan voorziet daarom dat het publieke domein duidelijker, verkeersveiliger en groener wordt ingericht.

De stationsbuurt is natuurlijk hét mobiliteitsknooppunt van Hasselt én Limburg, een plek waar bijzonder veel verkeer samenkomt. Verkeersveiligheid is onze prioriteit en om die reden worden in het masterplan de verkeersstromen op de meest veilige en de meest duidelijke manier georganiseerd. De focus ligt op het openbaar vervoer en de zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers). In de hele stationsomgeving voorzien we duidelijke en veilige fiets- en wandelroutes.

Bereikbaarheid blijft ook in deze buurt het uitgangspunt. Elk vervoersmiddel krijgt een eigen veilige plek. Ook de auto. Bewoners en handelaars – en hun klanten-  kunnen er nog steeds met de wagen terecht en voor de vele reizigers voorzien we een kiss&ride-zone.

Samen met de herinrichting van de publieke ruimte -met als doel meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers – voorziet het Masterplan veel extra groen: denk aan bomen, aan beplanting of aan mooie bloembakken. Maar evenzeer aan groengevels of groendaken.

Beleving voor bewoners en bezoekers staat centraal bij de ontwikkeling van de Stationsomgeving. Het RUP bepaalt uiteraard ook de invulling van de buurt. We brengen er een mix van functies samen: een combinatie van wonen, ondernemen en recreatie.  Het aantal nieuwe woonprojecten wordt beperkt. Bij omgevingsvergunning aanvragen zullen we er op basis va het ROP over kunnen waken dat de toekomstige projecten op maat van de Hasselaar én van de buurt zijn. Iedereen moet namelijk in Hasselt kunnen wonen. We vragen daarom uitdrukkelijk aan de ontwikkelaars om betaalbare wooneenheden, verschillende typologieën en meer groen te voorzien. Het is verder de bedoeling om er een breed arsenaal van ondernemingen onder te brengen in de buurt. We willen creatief en inspirerend ondernemerschap aantrekken. Een mix van zaken en diensten die matchen met het DNA van de buurt, die zorgen voor interactie met de buurt en zo ook voor beleving. Ook wordt er sterk ingezet op recreatieve ruimtes, denk aan leuke ontmoetingsplekken, indoor evenementenlocatie en plek voor de jongeren. Door deze mix van functies én publiek – zowel overdag als na de kantooruren- brengen we terug leven in de buurt. Die beweging verhoogt er meteen ook de (sociale) veiligheid. We vinden het immers ook cruciaal dat de stationsbuurt een veilige omgeving is. Leefbaarheid is een belangrijk element in de aantrekkelijkheid van deze buurt.

 

Waar staan we vandaag?

In afwachting van de definitieve vaststelling van het RUP en definitieve verankering van onze visie voor de stationsomgeving zaten we niet stil. Verschillende gesprekken lopen, plannen staan in de steigers en worden al uitgevoerd.

 

 

Stationsplein

Het drukke stationsplein krijgt een make-over: het busstation krijgt een aparte plek waardoor er aan de voorkant van het stationsgebouw ruimte ontstaat voor een gezellig groen pleintje. We zijn momenteel in gesprek met Infrabel en de NMBS over het nieuwe stationsgebouw en -plein. Over het busstation lopen gesprekken met De Lijn.

Bampslaan en Koningin Astridlaan

Deze straten worden opnieuw ingericht met meer ruimte voor fietsers en wandelaars én met meer groen. De Bampslaan zal dé entree worden van de stationsbuurt en natuurlijk in de andere richting ook naar de binnenstad. De bijkomende fiets- en wandelverbindingen beperken zich niet tot de stationsbuurt, maar zullen verbindingen maken vanuit de buurt met de hele stad. Denk aan de fietsbrug over sporen. Via deze brug krijg je vanuit Runkst een veilige fietsroute naar Park H, met tussenstops in de Blauwe Boulevard en de 11de linie site.

Plannen Spartacus

De inrichting van de directe stationsomgeving beschreven in het nieuwe plan en het RUP anticipeert op Spartacus. Het plan werd zo opgemaakt dat beslissingen in  het Spartacus dossier hier vlot inpassen.

Buurtpark

Als kers op de taart werken we naar een groot buurtpark van 2 ha ter hoogte van de Grote Breemstraat, waarin we tal van buurtfuncties onderbrengen. De aanwezigheid van deze bijkomende natuur draagt niet enkel bij aan de aantrekkelijkheid van de buurt, het is tevens een manier om de effecten van de klimaatverandering te drukken. We zorgen zo voor gezondere lucht en extra verkoeling in de zomer.

Woonontwikkelingen

In de stationsbuurt zetten we ook in op wonen, met grote aandacht voor betaalbaar wonen. In de Frans Massystraat, de brede straat tegenover het station, bouwt Hacosi samen met bouwbedrijf Hoedemakers 33 sociale huurwoningen. Er wordt ook ingezet op starterswoningen. Op het hele terrein worden 66 woningen en twee kantoor/co-workspace ruimtes gebouwd.

Op de hoek van de Bampslaan en Geraertsstraat bouwt Unicas een 80 tal appartementen waarvan is overeengekomen dat er 20 aan een gunstig betaalbaar tarief in de markt gezet worden. We mikken hier specifiek op jonge starters, éénoudergezinnen en alleenstaanden: een steeds groter wordende doelgroep die al te vaak vergeten werd als het ging over nieuwbouwprojecten. Met deze gezonde mix van bewoners zetten we in op de sociale cohesie en brengen we nieuw leven in de stationsbuurt.

Meer lezen?

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant