Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens: ‘Samenwerking AZ Sint-Lucas & AZ Jan Palfijn is stap naar efficiëntere zorg’

Vooruit Gent

Thursday 25

January 2024 15:17

Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Zorg en in die hoedanigheid ook voorzitter van de raad van bestuur van AZ Jan Palfijn, heeft op donderdag 25 januari 2024 een historische intentieverklaring ondertekend om samen te werken met AZ Sint-Lucas. Die moet leiden tot de oprichting van één grootstedelijk ziekenhuis tegen 1 januari 2027, met meer dan 1.300 erkende bedden dat hoogkwalitatieve zorg biedt aan alle inwoners van Gent en de brede omgeving.

“Ik kijk daar vol verwachting naar uit. We staan aan de start van een heel mooi project. Het is een toekomstgerichte samenwerking voor excellente, betaalbare gezondheidszorg, waar zowel de patiënten als de ziekenhuizen en hun personeel beter van worden. Door goed af te spreken wie welke (gespecialiseerde) zorgverlening nog zal aanbieden in de toekomst, gaan we bovendien efficiëntiewinst maken. Dat garandeert dat die zorg in beide ziekenhuizen, en later in het fusieziekenhuis, laagdrempelig en betaalbaar blijft voor iedereen.”

(foto: (c) Johan Martens)

Door de krachten te bundelen moet het ook makkelijk worden om werknemers aan te trekken. “Beide ziekenhuizen zijn al een stimulerende leer- en werkplek, waar zowel artsen als zorgmedewerkers ruime kansen krijgen voor professionele groei. Daarnaast kunnen ze blijven innoveren door samen te investeren in medische apparatuur en technologie.”

Sociaal karakter blijft behouden

De fusie verloopt in verschillende stappen. De eerste stap is de oprichting van een ziekenhuisgroepering in 2024. “Daarna volgt intens overleg met de stakeholders zoals de vertegenwoordigers van de medewerkers en artsen. Naast een reeks onderzoeken op financieel en operationeel vlak, zullen de ziekenhuizen ook afspraken moeten maken over hoe er in de toekomst zal worden samengewerkt, onder meer op bestuurlijk vlak.”

De nieuwe ziekenhuisvereniging zal een eigen identiteit en een nieuwe naam krijgen. “Maar belangrijker nog: de nadruk zal blijven liggen op het sociale karakter van beide ziekenhuizen en hun wil om hoogkwalitatieve geneeskunde en zorg te combineren met toegankelijkheid en betaalbaarheid voor iedereen, ongeacht overtuiging, afkomst of achtergrond. Bovendien zal elk personeelslid zijn loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen behouden.”

Beide campussen worden behouden. Op termijn wordt bekeken hoe het zorgaanbod optimaal kan verdeeld worden over de campussen.

Intentieverklaring UZ Gent en AZ Jan Palfijn

Tegelijk werd ook een intentieverklaring ondertekend tussen UZ Gent en AZ Jan Palfijn. “Die is gericht op een samenwerking op het vlak van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en gespecialiseerde gezondheidszorg. Het doel daarbij is de toekomstige verankering van de publieke rol in de gezondheidszorg in de brede Gentse regio. Een eerste stap die zal worden voorgelegd aan de respectieve beslissingsorganen is een onderzoek naar de toetreding van UZ Gent tot de autonome verzorgingsinstelling ‘Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn’. Als het onderzoek positieve resultaten oplevert, moet dit leiden tot een structurele verankering van de samenwerking en zal het UZ Gent een aantal stemmen krijgen binnen de algemene vergadering van AZ Jan Palfijn, maar geen meerderheidspositie.”

 

Alle info op www.janpalfijn.be


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant