Nieuws

LOKAAL: Rudy Coddens en Astrid De Bruycker bezoeken Cel Oekraïne: ‘Gent is stad van toekomst’

Vooruit Lokaal

Tuesday 28

June 2022 15:17

Rudy Coddens, onze schepen van Sociaal Beleid, en Astrid De Bruycker, onze schepen van Welzijn en voorzitter van IN-Gent vzw (het Gentse inburgeringsagentschap), bezochten op donderdag 23 juni 2022 de (tijdelijke) ‘Cel Oekraïne’. Die is sinds 31 maart in het leven geroepen door de Stad Gent om op de meest efficiënte wijze en op één plek onthaal en begeleiding voor de oorlogsvluchtelingen te voorzien. Acht maatschappelijk werkers van het OCMW zijn er aan de slag, om gastgezinnen te screenen (Team #Plekvrij), vragen te beantwoorden en info door te geven. Allemaal mensen met ervaring met de omgang met vluchtelingen. Er wordt ook samengewerkt met IN-Gent vzw om mensen snel door te verwijzen naar infomomenten, taallessen, enzovoort. Ook van elk ziekenfonds is een afgevaardigde aanwezig, voor aansluiting bij een ziekenfonds naar keuze.

Op 17 juni 2022 (meest recente cijfers) waren er 919 Oekraïense vluchtelingen in Gent, waarvan 314 kinderen.

‘Mensen op weg zetten in alle levensdomeinen’

Rudy is trots op de Cel Oekraïne. “Dit is een heel mooie klantgerichte samenwerking om mensen in nood te helpen. Normaal krijgt het OCMW een 400-tal dossiers per jaar. Nu haalden we, net na het begin van de oorlog, dat aantal al op enkele weken. Vandaar de oprichting van deze bijzondere cel, om ook voor dié mensen de standaard begeleiding door het OCMW kan starten. We zetten hen op weg in alle levensdomeinen: van gezondheid, over onderwijs en vrije tijd, tot materiele hulp en integratie.”

Ook Astrid is opgetogen. “Dit is een mooie voorloper van de samenwerking van IN-Gent met het OCMW die door de Vlaamse overheid wordt vooropgesteld. De begeleiding van vluchtelingen vraagt specifieke kennis – en IN-Gent hééft die. Vluchtelingen hebben eerst en vooral nood aan opvang maar ook aan informatie en integratie, zelfs als hun verblijf tijdelijk lijkt te zullen zijn. Gent is niet alleen stad van aankomst, maar ook van toekomst.”

‘Vlaanderen wil inburgering betalend maken: onbegrijpelijk’

Ook binnen IN-Gent zelf is een speciaal Oekraïneteam van 13 mensen actief, medewerkers die een andere functie kregen en nieuw aangeworven personeelsleden. Die spreken bijna allemaal Russisch en/of Oekraïens.

“We zijn blij met de financiële steun van Vlaanderen, maar vragen ons tegelijk af: gaat Vlaanderen dat ook voor andere vluchtelingen doen?” zegt Astrid. “Wij willen in elk geval solidair zijn met oorlogsvluchtelingen los van hun herkomst.”

Bovendien plant de Vlaamse regering om inburgering binnenkort (duur) betalend te maken. Vluchtelingen zouden meteen 360 euro moeten ophoesten voor de lessen Nederlands en maatschappelijke integratie; voor elk herexamen komt daar 90 euro bovenop. “Da’s onbegrijpelijk, want nefast voor de integratie van nieuwkomers. Zeker als je nu ziet dat de ‘Oekraïne-aanpak’ wérkt. 440 mensen volgen Nederlandse les, 478 schreven zich in voor infosessies, 200 zijn ingeschreven bij de VDAB en 100 minderjarigen zijn toegeleid naar onderwijs. Dat zijn mooie cijfers… die je haalt als je géén financiële drempel opwerpt. We blijven ons daar tegen verzetten.”

‘Vlaanderen moet inrichting kleine woondorpen helpen financieren’

Ondertussen vraagt Vlaanderen vraagt om in Gent 1.186 opvangplaatsen te voorzien. "Op dit moment zijn er nog heel wat Oekraïners die bij familie, vrienden of kennissen wonen. Maar het begint te wegen en er is een vraag om die mensen een nieuwe plek te geven" zegt Rudy. “Eind december zullen we 330 collectieve opvangplekken hebben, op een site van de Hogeschool Gent en binnenkort in rusthuis Ter Rive. Maar die kosten 25 euro per vluchteling, waarvan de Stad 19 euro uit eigen zak betaalt. De Vlaamse overheid moet ons helpen bij de inrichting van kleine woondorpen. Op dit moment is de financiering ondermaats: 80% is ten laste van de lokale overheden."


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant