Nieuws

Opnieuw vooruit met het klimaat

Team Vooruit

Saturday 27

May 2023 08:00

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Door een gebrek aan ambitie en de focus op de individuele verantwoordelijkheid staan we al jaren stil in Vlaanderen. In de aanloop naar het congres van 4 juni stelt Vooruit daarom een visietekst voor om opnieuw vooruit te gaan. Die tekst zal de komende weken besproken worden in de partijafdelingen.

Stilstand doorbreken en opnieuw vooruit met collectieve maatregelen

De klimaatverandering komt steeds dichterbij. Klimaatrampen over heel de wereld brengen een gigantische vluchtelingenstroom richting Europa op gang. Bovendien komen de uiterste weerfenomenen ook vaker voor in ons eigen land. Hittegolven in de zomer, met langdurig droogtes, leiden tot watertekorten, grondverzakkingen en scheurende huizen. Door de watersnood twee zomers geleden in Wallonië en Limburg kwamen duizenden mensen op straat terecht en de heropbouw zal ons miljarden kosten.

Politiek slaagt er al jaren niet in om daar iets aan te doen. Enerzijds zijn er dogmatici die alle verantwoordelijkheid en de kosten bij het individu leggen. Anderzijds zijn er sceptici die beweren dat alles vanzelf goed komt als we maar vertrouwen in de technologische vooruitgang. Hierdoor staat Vlaanderen al jaren stil en betaalt de Vlaming daarvoor de factuur.

Alleen als we iedereen meekrijgen, kunnen we onze planeet redden. De klimaatstrijd zal sociaal-rechtvaardig zijn, of zal niet zijn.

Vooruit wil die stilstand doorbreken. Alleen als we iedereen meekrijgen, kunnen we onze planeet redden. De klimaatstrijd zal sociaal-rechtvaardig zijn, of zal niet zijn. Daarom komt Vooruit met ambitieuze, collectieve maatregelen zonder taboes.

1. Collectieve maatregelen om de ongelijkheid te verkleinen

Vlaanderen wil op de pauzeknop drukken voor de klimaatmaatregelen en pleit voor een 'reality check'. De realiteit is dat Vlaanderen door een gebrek aan ambitie en de focus op individuele verantwoordelijkheid al jaren stilstaat en de Vlaming daarvoor de rekening betaalt. 

De klimaatuitdaging is een socio-economische uitdaging. Alleen met een collectieve aanpak zetten we onze middelen efficiënt in en verkleinen we de ongelijkheid.

De energietransitie is veel te complex om de verantwoordelijkheid bij het individu te leggen. Het is onmogelijk om je weg te vinden in het kluwen van technologieën labels, tarieven en premies. Bovendien zijn deze maatregelen inefficiënt en vergroten ze de ongelijkheid. Miljarden komen terecht bij wie het niet nodig heeft. En wie het meest nodig heeft, blijft achter met de hoogste energiefacturen. 

De klimaatuitdaging is een socio-economische uitdaging. Alleen met een collectieve aanpak zetten we onze middelen efficiënt in en verkleinen we de ongelijkheid.

2. Collectief renoveren 

Vlaanderen heeft de slechtst geïsoleerde woningen van heel Europa. Hoe komt dat? De helft van de woningeigenaars heeft niet de middelen om een renovatie te betalen. Ook niet met de premies en de renteloze leningen van de Vlaamse overheid. De Vlaamse renovatiesteun komt dus terecht bij mensen die ook zonder steun zouden renoveren. En wie dat niet kan, of wie huurt, blijft achter met een torenhoge energiefactuur. Verspilling van middelen zonder resultaat.

Vlaanderen heeft de slechtst geïsoleerde woningen van heel Europa. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Daarom moeten we er met een collectief renovatieplan voor zorgen dat elke woning tegen 2040 energetisch gerenoveerd wordt.

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Daarom moeten we er met een collectief renovatieplan voor zorgen dat elke woning tegen 2040 energetisch gerenoveerd wordt. Via een systeem waarbij netbeheerder Fluvius de renovatie organiseert en voorschiet. De Vlaming betaalt die geleidelijk terug via de energiefactuur. Dat is goed voor de koopkracht, het klimaat en de economie. Het lager verbruik verlaagt de factuur en de CO2-uitstoot. De collectieve renovatie levert duizenden jobs op in de bouw en de sector van de duurzame energie. Als Vlaanderen in 2020 was gestart met de uitrol van dit plan hadden we al 600.000 woningen geïsoleerd, hadden we de co2-uitstoot gereduceerd met het equivalent van 500.000 wagens, hadden de Vlaamse gezinnen al miljarden euro’s bespaard en waren we voor de helft minder afhankelijk van Russisch gas.

We stimuleren ook verhuurders om een huurwoning te renoveren door een fiscale superaftrek te voorzien voor renovaties die de huurwoning energiezuiniger maken.

Op elk geschikt dak plaatsen we zonnepanelen. Hiervoor voorzien we speciale consumentenkredieten.

Op elk geschikt dak plaatsen we zonnepanelen. Hiervoor voorzien we speciale consumentenkredieten. Door de terugbetalingstermijn van de investering langer te maken dan de terugverdientijd van de panelen, zorgen we ervoor dat iedereen zich kan verwarmen met groene energie en versterken we de koopkracht van elke Vlaming. Ook op bedrijfs- en publieke gebouwen plaatsen we zonnepanelen. Die goedkope energie verhandelen we met buurtbewoners die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen.

3. Collectief verplaatsen

België is Europees kampioen stilstaan. Brussel en Antwerpen staan helemaal bovenaan het lijstje van langste files in Europa. Jaarlijks staan we er respectievelijk 98 en 62 uur in de file. Bovendien zijn we wereldkampioen auto’s subsidiëren. We subsidiëren dus onze eigen stilstand. Dat is gewoon absurd. Dat is slecht voor onze gezondheid, het klimaat en de economie. Tijdverlies, extra brandstofverbruik en bijkomende uitstoot kost onze welvaartsstaat jaarlijks 4,8 miljard.

België is Europees kampioen stilstaan. Brussel en Antwerpen staan helemaal bovenaan het lijstje van langste files in Europa.

Het Vlaamse beleid met besparingen op het openbaar vervoer en asociale maatregelen, zoals de verstrenging van de LEZ-zones en het vervroegde verbod op de verkoop van auto’s op verbrandingsmotoren vanaf 2029, vergroot de ongelijkheid. Door alle verantwoordelijkheid af te schuiven op het individu en geen volwaardige collectieve alternatieven te voorzien is de hardwerkende Vlaming de dupe. Die heeft vaak een auto nodig om op het werk te geraken omdat er gewoon geen bussen rijden. Die heeft vaak niet het geld om zijn oude wagen te vervangen door een nieuwere wagen. Laat staan dat die zich een elektrische wagen kan veroorloven.

Het Vlaamse beleid met besparingen op het openbaar vervoer en asociale maatregelen vergroot de ongelijkheid. We hebben nood aan collectieve oplossingen die goed zijn voor het klimaat, onze economie én de portemonnee.

We hebben nood aan collectieve oplossingen die goed zijn voor het klimaat, onze economie én de portemonnee: 

  • We geven een electroshock aan ons openbaar vervoer. We breiden het aanbod uit. We maken het stipter, toegankelijker en betaalbaarder. We voorzien 1 combiticket en een combi-abonnement: een goedkoop vervoerbewijs dat geldig is op alle vormen van openbaar vervoer in ons land.

  • We halen veel meer vrachtwagens van de baan door het aanbod van goederenverkeer per spoor en water veel ruimer en aantrekkelijker te maken. 

  • Om het goederentransport versneld te elektrificeren, hervormen we de kilometerheffing en faseren we de subsidiëring van professionele diesel uit. 

  • We betalen mensen in euro's in plaats van in auto’s. Via een grote fiscale hervorming verlagen we de lasten op arbeid en garanderen we dat wie werkt netto veel meer overhoudt. Zo kunnen we het systeem van salariswagen geleidelijk via overgangsmaatregelen afbouwen.

4. Collectief innoveren 

Vandaag is ons land veel te afhankelijk van dure, vervuilende energie uit onbetrouwbare landen. Slecht voor het klimaat, de portemonnee en voor de bevoorradingszekerheid. We moeten versneld de omslag maken naar hernieuwbare energie van bij ons. Dat is proper, goedkoper en zeker: 

  • We voeren een industriebeleid dat bedrijven ondersteunt om duurzame technologie op eigen bodem te ontwikkelen en in te zetten. 

  • Samen met Nederland, Duitsland en Denemarken realiseren we windturbineparken op zee die tegen 2030 65 gigawatt aan land brengen. 

  • De huidige netinfrastructuur bestaat uit oude kabels met een te lage capaciteit, waardoor er onvoldoende ruimte is voor goedkope hernieuwbare energie en de factuur hoger is. Daarom maken we samen met de netbeheerders de komende 10 jaar het laagspannings- en hoogspanningsnet klaar voor hernieuwbare energie en elektrificatie. Zo verlagen we de factuur. 

  • We vervangen het “alles of niets sociaal tarief” door een progressief sociaal tarief dat alle mensen bereikt die het nodig hebben. Ook wie werkt aan een lager loon en vandaag uit de boot valt. 

Vandaag is ons land veel te afhankelijk van dure, vervuilende energie uit onbetrouwbare landen. Slecht voor het klimaat, de portemonnee en voor de bevoorradingszekerheid. De focus ligt op de versnelde omslag naar hernieuwbare energie. Maar we moeten open minded zijn voor alle mogelijkheden om ons klimaat te redden.

De klimaatuitdaging is te belangrijk om op voorhand dogmatisch bepaalde technologieën uit te sluiten. De focus ligt op de versnelde omslag naar hernieuwbare energie. Maar we moeten open minded zijn voor alle mogelijkheden om ons klimaat te redden. Zolang het maar veilig, duurzaam en betaalbaar is. Ook nieuwe vormen van kernenergie kunnen daartoe behoren: 

  • We zijn pragmatisch en investeren in alle nieuwe technologieën die een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatneutraal energiesysteem, op voorwaarde dat ze veilig, duurzaam en betaalbaar zijn.

  • We houden Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer in bedrijf om op korte termijn energiezekerheid te garanderen. We evalueren tijdig welke rol deze centrales nog in de energietransitie kunnen vervullen.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant