Nieuws

LOKAAL: Resolute keuze voor de bouw van een tweede groot podium voor de kunsten in Sint-Niklaas.

Team Vooruit

Monday 08

November 2021 08:37

De stadsschouwburg barst uit haar voegen. Toneelverenigingen, musicalgezelschappen, koren en harmonieën, dansgezelschappen, scholen die een voorstelling willen brengen: met zijn allen zijn ze vragende partij om het schouwburgpodium te gebruiken. Voor voorstellingen én repetities. En in afwisseling met de eigen programmatie van het Cultureel Centrum.

De jaarkalender in elkaar steken wordt daardoor meer en meer een onmogelijke oefening in het verdelen van de schaarse podiumtijd, in het zoeken naar alternatieven voor bv. repetities en steeds meer ook in het teleurstellen van mensen. Voor organisaties buiten de culturele sector die de schouwburg aan een commercieel tarief willen huren voor een event of een voorstelling, is er weinig of geen ruimte meer.

Die vaststelling is niet nieuw. We deden ze al bij de opmaak van ons verkiezingsprogramma in 2018. En we maakten een resolute keuze voor de bouw van een tweede groot podium voor de kunsten in Sint-Niklaas.

Deze voorzet werd opgepikt door het huidige stadsbestuur. De aanleiding lag echter buiten de culturele sector. Omdat er geen bijkomende in- en uitgang wordt voorzien voor de parking onder de Grote Markt, zal die niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit de Hofstraat en de Plezantstraat wanneer de markt in 2024 ‘geknipt’ wordt voor het autoverkeer. Bijgevolg dreigt er een acuut parkeerprobleem voor al wie vanuit het noorden zijn wagen moet kwijt geraken in de stadskern. Zeker omdat de parkeerdruk in de buurt van de academies en de schouwburg nu al bijzonder groot is op een doorsnee avond in de week.

Een ondergrondse parking onder het academieplein zou de oplossing kunnen zijn. En als er dan toch een put gegraven wordt, waarom er meteen geen tweede schouwburg bovenop bouwen? Dat was het idee dat het stadsbestuur voorlegde aan de gemeenteraad van september 2021, maar dat op ons aandringen afgevoerd werd.

Niet omdat we tegen een tweede schouwburg zijn. Integendeel. Maar om de simpele reden dat het academieplein in zijn huidige vorm te klein is voor een tweede schouwburg. De afbeelding toont dat goed aan.  De huidige schouwburg (in zwart) heeft – zonder de Foyer – een voetafdruk van ongeveer 1500 m². Terwijl de beschikbare ruimte op het academieplein (in rood) amper 1400 m² is.

Toch geniet een plaats in de buurt van de huidige schouwburg principieel de voorkeur. Omwille van de meest efficiënte inzet van mensen en middelen. Omdat een schouwburg op zijn plaats zit in het centrum van een stad. Omdat de nabijheid ook de mogelijkheid opent om bv. congressen te organiseren; iets waar Sint-Niklaas momenteel geen aanbod voor heeft.

De ruimte is er ook. De site van Huize De Meerleer en van de scouts (in het groen) is ongeveer 3000 m² en biedt voldoende plaats voor een nieuwe invulling en een tweede podium. Het academieplein kan dan open blijven, onderkelderd worden met een parking en heringericht worden tot een uitnodigend, groen cultuurplein. Daarvoor moet men de bouw van een tweede schouwburg zelfs niet afwachten.

De stad moet het gesprek aangaan met de eigenaar(s) van de site, hen overtuigen van de meerwaarde van dit project voor de stad en samen met hen zoeken naar alternatieven voor de huidige functies. Op de nieuwe cultuursite of daarbuiten.

Er zijn ook andere mogelijkheden:

  • Het Bauhuis is een plek met veel potentieel, waar tot nu toe – het vaccinatiecentrum even daargelaten – te weinig mee gebeurde. In een recent interview naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan, lieten de verantwoordelijken van De Casino hun interesse blijken voor het Bauhuis als locatie voor grotere optredens. Een hint die het stadsbestuur zeker moet oppikken en die, mits de nodige investeringen in een akoestische en technische uitrusting, perspectieven biedt voor het Bauhuis. Waarom dan niet denken aan een concept met een mobiele tribune, zoals in de Brugse Magdalenazaal die zowel kan ingericht worden voor een zittend als voor een staand publiek?
  • De huidige site van het ziekenhuis komt in principe vanaf 2027 vrij, wanneer AZ Nikolaas verhuist naar de rand van de stad. Ruimtelijk zijn hier zeker mogelijkheden, met het groene kader en de nabijheid van monumenten als Walburg en het Moerlandkasteel als extra culturele troef.

“En de centen?”, horen wij u vragen. In de financiële meerjarenplanning die loopt tot 2025 zijn die momenteel niet voorzien. Het tweede podium wordt dus iets voor de volgende planperiode, 2025-2030, samen met dat andere ambitieuze cultuurproject: de nieuwe bibliotheek.

Daar willen we voor gaan. Vanuit de stellige overtuiging dat een bibliotheek of een schouwburg met een eigentijds, divers aanbod een plaats is waar iedereen over de vloer komt. Waar mensen hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Waar bezoekers elkaar ontmoeten in een sfeer van kennis, ontspanning en respect. Waar grenzen wegvallen en horizonten verruimd worden.

Vanuit deze overtuiging nemen we op maandag 8 november deel aan een eerste gesprek hierover in een bijzondere gemeenteraadscommissie.  We houden u verder op de hoogte!


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant