Nieuws

Knelpunten in het verkeer: Vooruit stelt concrete voorstellen tot verbetering voor

Team Vooruit

Friday 03

September 2021 15:22

Kinderen onderweg naar school, een mooi beeld dat we zolang niet meer zagen. Het doet je gewoon glimlachen. En hoewel een mens hiervan vrolijk wordt, is er meteen ook de zorg om het verkeer: de gevaarlijke situaties, de knelpunten, de onlogische verkeerinrichting. Ook in onze gemeente ontbreekt de logica vaak bij de inrichting van het verkeer waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Door kleine ingrepen kunnen we veel problemen oplossen.  Vooruit Scherpenheuvel-Zichem legt dan ook een aantal voorstellen op tafel.

 

1. Averbode
1.1. Parking “Het Moment”
Door de afwezigheid van parkeerplaatsen voor bussen wordt door de bussen de parkeerplaatsen voor auto’s ingenomen. Hoewel op J. Pauwelslaan voorbehouden parkeerplaatsen voor autocars voorzien zijn, parkeren bussen toch op de autoparking vóór Het Moment. Vaak is dit omdat de toeristen oudere mensen zijn voor wie de afstand van de parking van de autocars tot aan Het Moment een te grote afstand is om te voet af te leggen.
Voorstel: busperron voorzien vóór Het Moment als in- en uitstapplaats van die toeristen.

1.2. Haagopening ter hoogte van oorspronkelijk oversteekplaats tegenover school De Vlindertuin.
De opening wordt regelmatig door wandelaars gebruikt om de baan over te steken. Deze haag zou op eigendom van de abdij staan en buiten de bevoegdheid van het gemeentebestuur vallen.
Voorstel: de verantwoordelijke van de abdij overtuigen van het belang van de gesloten haag om zo bij te dragen tot de veiligheid van de mensen.

1.3. Kruispunt Testeltsesteenweg/Abdijstraat
Gevaar van dode hoek is er nog steeds actueel.
Voorstel: blijven aandringen bij hogere overheid voor een oplossing, vb tussen de verkeerslichten en stoplijn voor gemotoriseerd verkeer een strook van een 5-tal meter voorzien voor de fietsers die o de baan moeten wachten.

1.4. Traject tussen Heesterweg (bakkerij) en Prelaatstraat (serviceflats)
Door het bijkomen van een aantal handelszaken zijn er knelpunten ontstaan.
Voorstel: van de ‘parkeerstrook’ aan de overkant een volwaardige parking maken, voorzien van en regulariseren van laad- en loszone voor bakkerij langs de kant van de bakkerij

1.5. Traject tussen apotheek en Galgenberg
- Probleem van snelheid.
Voorstel: uitbreiding zone 50 tot (minstens) kruispunt Vorststraat lobbyen bij hogere overheid, ook voor flitscamera’s of trajectcontrole over gans traject
- Probleem van slecht onderhouden bermen
Voorstel: onderhouden

2. Zichem
2.1. Kranenburgstraat is een smalle straat voorzien van parkeerplaatsen. Inrichten van éénrichtingsverkeer (behalve voor hulpdiensten).

2.2. Parkeren in de buurt van de sporthal.
Problematische situatie bij activiteiten in de sporthal.
Voorstel tot verlichten van parkeerdruk:
- mogelijkheid nagaan (financieel, ruimtelijke ordening) voor het inrichten van parking op open terrein (nr 28A, ong. 400m2) gelegen in Kranenburgstraat in het stukje richting Oranjekasteel (jarenlang braakliggend)
- in dit straatje (bijkomend) aan de overkant stoepparkeren voorzien (= regularisatie van huidige situatie)


2.3. Smalle en gevaarlijke toegang tot P.R. Vandewouwerstraat aan de kerk
Voorstel: éénrichtingsstraat maken van de K.M. Cuypersstraat van aan de kerk tot aan de
Hondenstraat. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot enkele extra parkeerplekken in het gedeelte tussen de P. Beckxstraat en de Oranjestraat.

2.4. De doorstroming langs de gewestweg in het centrum is dikwijls problematisch. Voor fietsers is de situatie moeilijk en moet zo veel als mogelijk van deze baan geweerd worden.
Voorstel: goed berijdbaar en bewegwijzerd fietspad langs het oude tramtracé

2.5. De haakse bocht aan de Markt: wanneer 2 vrachtwagens in de bocht komen geeft dit altijd problemen.
Voorstel: kleine verbreding aan de buitenkant

2.6. Zone 30 in het centrum wordt vaker niet dan wel gerespecteerd.
Voorstel : sensibiliseringscampagne opzetten en voor handhaving zorgen

3. Okselaar
De zebrapaden aan de kruispunten van Tessenderlobaan - Brabantsebaan, Tessenderlobaan - Pastoor Brissacstraat, Brabantsebaan - Pastoor Brissacstraat zijn problematisch. Ze leiden niet naar een voetpad of begaanbare berm.

4. Keiberg
Probleem van snelheid.
Voorstel: uitbreiding zone 50 in de Tiensestraat tot aan Mannenberg bevordert een
veiligere en vlottere situatie.

5. Scherpenheuvel
5.1. Het grote probleem is de doorstroming in de A. Nihoulstraat tussen de fontein en de parking
naast het stadhuis. Door het laden- en lossen geraakt het verkeer in de knoop tijdens spitsuren.
Voorstel:
- In verkeersluwe periodes gebruik maken van éénrichtingslus Diestseweg – Albertusplein - Basilieklaan - A. Nihoulstraat - Prattenborgplein met laad- en losmogelijkheid (en zone) voor leveranciers.
- Op verkeersdrukke momenten het laden en lossen niet toestaan.
De periodes kunnen in overleg met betrokken handelszaken langsheen de hele lus vastgelegd
worden. Slimme verkeersborden kunnen de veranderende trajecten sturen.
Parking tegenover het stadhuis voorzien van een ingang langs de Zuidervest en een uitgang via het rondpunt.

5.2. De Rootstraat tussen de A. Nihoulstraat en de kapel is een smalle straat die door de
ontwikkeling van de “Stenen Molen”-wijk, teveel verkeer te verwerken krijgt.

6. Testelt
6.1. Teekbroek: de situatie was, is en blijft moeilijk tijdens de momenten van start en einde schooluren.
Voorstel: enkele richting vanuit Pastoriestraat (Kiekenhoek) met fietsmarkeringen op het
wegdek en uitgangen langs de Hoevebeemden en Kattestraat.

6.2. Molenbergstraat: hoewel het college beslist heeft geen éénrichtingsverkeer in te stellen blijft het laatste gedeelte dat uitkomt op Hoeve moeilijk.
Voorstel: dat laatste gedeelte naar analogie van Nieuwland éénrichting maken

6.3. Hoeve: moeilijke berijdbare fietspaden.
Voorstel: vernieuwing en onderhouden

6.4. T-kruispunt M. Bremstraat/Dorp: ontbreken van zebrapaden en duidelijke markeringen voor fietsers.
Voorstel: zebrapaden en andere noodzakelijke wegmarkeringen aanbrengen.

7. Messelbroek
Maasstraat: zone 70 mét parkeermogelijkheid op straat én voorrang van rechts is ronduit gevaarlijk. Voorstel (ism Aarschot): van volledige Maasstraat voorrangsweg maken
- zonder parkeren in geval van behoud zone 70
- met mogelijkheid parkeren maar zone 50


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant