Nieuws

ESSEN.- Gemeente, Bosgroep en Stichting Kempens Landschap hebben oor voor bezorgdheden.

Team Vooruit

Saturday 11

September 2021 16:39

Dit najaar staan er werken gepland in het park Redemptoristen. Deze kaderen in het bosbeheerplan en moeten het bos gezonder en klimaatrobuuster maken. Heel wat Essenaren zijn bezorgd en tekenden een petitie om de kap tegen te houden. Ook in de gemeenteraad van 31 augustus maakte een inwoonster haar bezorgdheden over. De onderhoudsplannen voor het bos zullen na het horen van deze bezorgdheden worden bijgestuurd.

In 2014 werd door specialisten, in samenwerking met onder andere het agentschap Natuur en bos en de Bosgroep Antwerpen-Noord een Uitgebreid Bosbeheerplan opgesteld voor zowel de publieke als verschillende private bossen. Dat plan werd na een openbare consultatieronde goedgekeurd door de Vlaamse overheid. De gemeente heeft daarom ook geen bevoegdheid meer om kapvergunningen of kapweigeringen af te leveren.

In 2016 werd het beheerplan voor dit domein bijgestuurd om tot een meer geleidelijke omvorming per bestand te komen en de impact op de natuur, het uitzicht en de beleving van het park te spreiden in de tijd.

De geplande werken voor de volgende fase zorgden de voorbije dagen echter voor ongerustheid bij een aantal Essenaren.

 

Infowandeling

Eerder, op 11 augustus, organiseerden Kempens Landschap, De Bosgroep Antwerpen-Noord en de gemeente Essen een infowandeling om uitleg te geven over het belang van bosonderhoud. Dit om de bezoekers van het park op de hoogte te brengen van de plannen en duiding te geven. 

Toch bleef de bezorgdheid groot en richtten enkele bezoekers een online petitie op tegen de kap van bomen.

Leefmilieuschepen Helmut Jaspers nam daarom contact op met Kempens Landschap - de eigenaar van het domein – en de Bosgroep Antwerpen-Noord.  In onderling overleg werd afgesproken om te bekijken hoe de werken anders aangepakt kunnen worden.  Zonder evenwel te raken aan de essentie van een toekomstgericht beheer en de noodzakelijke omvorming naar een gezonder, duurzamer en klimaatbestendiger park en bos.

Werken aan een gezonder bos

Lang geleden werden in het domein Amerikaanse eiken en Corsicaanse dennen aangeplant. Ook enkele dreven bestaan uit een mengeling van Amerikaanse en inlandse eiken.  De Amerikaanse eiken groeien sneller dan de inheemse eiken, waardoor die meer en meer verdrongen raken. Nochtans zijn het de Europese eiken die zich tot echte veteraanbomen kunnen ontwikkelen en honderden jaren oud kunnen worden als ze voldoende licht krijgen.

Volgens het beheerplan dienen daarom ook de Amerikaanse eiken in de dreven en ook meestal kleinere zaailingen te worden gekapt om de aanwezige zomereiken de kans te geven om oud te worden en het bos toe te laten zich te verjongen. De werken zullen er ook voor zorgen dat het bos beter bestand wordt tegen het wijzigende klimaat.

De opbrengst van de houtverkoop wordt nadien opnieuw geïnvesteerd in het domein om heraanplantingen en beheerwerken te financieren.

Verder wordt een deel van het naaldhout (Corsicaanse dennen) omgezet naar inheems loofhout en worden de woekerende rododendrons in de boskern ingetoomd zodat de bodem niet te zuur wordt.

“Soms zijn kapwerken nu eenmaal nodig en maakt het deel uit van een weldoordachte en noodzakelijke aanpak om het bos gezond te houden en de biodiversiteit op lange termijn te beschermen”, weet schepen van Milieu Helmut Jaspers (Vooruit) te vertellen. “Er zal en mag hier evenwel geen vierkante meter natuur verloren gaan.”

 

Vleermuizenpopulatie

In het bos zijn er verschillende soorten vleermuizen. De vrees bestaat dat de kap van de bomen hun leefgebied verstoort.

Om dit verder na te kijken, gebeurde er al een eerste nachtelijk vleermuizenonderzoek, in samenwerking met Natuurpunt. Daaruit bleek alvast dat 

“De mogelijke schade aan de vleermuizenpopulatie moet zo goed als onbestaande zijn. Daarom wordt de periode van de werken afgestemd op de aanwezigheid van de vleermuizen. Er blijven bovendien zeker nog voldoende oude bomen aanwezig blijven in en rond het domein”, aldus Helmut Jaspers.

Wat gaat er nu gebeuren?

Op 22 september was er alsnog een raadscommissie. Daarop gaven vertegenwoordigers van Stichting Kempens Landschap en de Bosgroep Antwerpen-Noord uitgebreid toelichting over en bespraken ze de plannen met de gemeenteraadsleden.

De kap wordt sowieso gespreid. Zo is er minder storing voor de natuur. Ondertussen doet een boomchirurg wel onderzoek naar zieke en dode bomen in de esdoorn- en kastanjedreef die een gevaar vormen voor de bezoeker. Deze bomen worden gerooid en zo snel mogelijk vervangen om het dreefkarakter te vrijwaren. Op de kop van deze dreef zijn er trouwens 2 esdoorns die gevaarlijk zijn en zeer binnenkort om veiligheidsredenen al worden gerooid.

Stichting Kempens Landschap bekijkt naast de voorziene aanplant van groepjes jonge bomen en bosranden ook nog de aanplant van een aantal grotere bomen als individuele landschapsbomen. Ook wordt onderzocht of het terug vervolledigen en bijplanten van de dreven nog dit najaar zou kunnen gebeuren. Dat zal ook afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de bomen. Ten slotte wordt er verder gewerkt aan de opwaardering van de hoogstamboomgaard.

“Ik begrijp helemaal dat deze werken bij sommige mensen vragen doen rijzen. In deze tijden wordt de aandacht voor natuur en klimaat  - gelukkig maar - steeds groter, aldus schepen van Milieu Helmut Jaspers. “Daarom had ik gevraagd aan de Bosgroep en de Stichting Kempens Landschap om op de raadscommissie meer uitleg te geven over het bosbeheerplan en de werken aan het domein Redemptoristen te bespreken. Omwille van corona ging deze bijeenkomst alsnog digitaal door, maar de opname ervan, tijdens de volgende raadscommissie. We evalueren bovendien het huidige bosbeheerplan en zetten het om naar een ‘natuurbeheerplan’, aangepast naar de nieuwste inzichten.”

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant