Nieuws

LOKAAL: Lokeren. Ons pakket maatregelen om de hoge energiefacturen lokaal aan te pakken.

Ron Van Kersschaver

Voorzitter & gemeenteraadslid

Thursday 15

September 2022 13:51

De energiebesparende maatregelen die het stadsbestuur van Lokeren heeft voorgesteld zijn goede handvaten om de energiefactuur van de stad in te perken. Deze maatregelen hebben echter geen of quasi geen impact op de stijgende energiefacturen van de Lokeraar. 
Daarom stelt Vooruit Lokeren zelf een energieplan voor om de Lokeraar op korte en lange termijn vooruit te helpen met zijn energiefactuur.

Op alle beleidsniveau’s worden er maatregelen genomen om de facturen van de burgers betaalbaar te houden. De grotere oplossingen liggen op het Europese niveau, het niveau dat het verst van het lokale bestuur afstaat. De grote discrepantie hier is dat Europse beslissingen traag hun weg zullen vinden naar het lokale niveau en de burgers, terwijl mensen die nu hun facturen niet kunnen betalen juist aankloppen bij het OCMW (lokale niveau).

Een modern en financieel daadkrachtig stadsbestuur moet ook inspanningen leveren om zijn burgers te beschermen van de exuberante energiefacturen.

Hieronder kan een pakket aan maatregelen teruggevonden worden om deze facturen op zowel korte, als middellange termijn aan te pakken;

Stad Lokeren helpt de Lokeraar met zijn energiefactuur:

 • Herverdelen van het winstaandeel dat de stad elk jaar krijgt van Fluvius (€ 1.593.757,02) dat naar de begroting gaat, aanwenden om voor zij die buiten het sociaal tarief vallen:
  • Een eenmalige lokale premie van € 200 (+ €25/ kind ten laste) voor alleenstaanden met een netto-inkomen lager dan € 2.300 uit te reiken.
  • Een eenmalige lokale premie van € 200 (+ €25/ kind ten laste) voor gezinnen met een gezamenlijk netto-inkomen lager dan € 3.600 uit te reiken.
 • Naar analogie met de BlokSpots stelt de stad openbare gebouwen open voor thuiswerkers tijdens de wintermaanden.
 • Onmiddellijke invoering van het referentiebudget waarbij op een eenduidige manier aanvullende steun kan gegeven worden om in eerste instantie de energiefactuur te betalen.
 • Sensibiliseringscampagne voor het aanvragen van de verwarmingspremie en de stookoliepremie

Stad Lokeren helpt de Lokeraar met energiearmoede en huisvesting:

 • Instellen van een online en een fysiek, mobiel energieloket waar Lokeraars samen met een medewerker kunnen nagaan wat voor hen het voordeligste energiecontract is en waar samen de overstap gemaakt kan worden. Dit loket dient ook om Lokeraars te helpen wegwijs te worden in de wirwar van (nieuwe en bestaande) energiemaatregelen. Op deze manier kunnen Lokeraars optimaal genieten van de bestaande maatregelen op de verschillende bestuursniveaus.
 • Financiële tussenkomst in de aankoop van energiezuinige toestellen om het energieverbruik in te perken (spaarlampen, A-toestellen,…). Concretisering van de bestaande actie uit het armoedeplan (pag. 24)
 • Onmiddellijke uitvoering van energiescans bij cliënten van het OCMW die momenteel huren op de private markt. Concretisering van de nieuwe actie uit het armoedeplan (pag. 25)
 • Sensibiliseringscampagne van de MijnVerbouwLening van Interwaas.
 • Lokeren start onmiddellijk met de invoering van conformiteitsattesten. Aan de hand van een conformiteitsonderzoek kan nagegaan worden of woningen aan de woonkwaliteitsnormen voldoen. Hieraan gekoppeld richt de stad een Taskforce Energie op om de huidige uitdagingen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te vinden.

Stad Lokeren draagt bij aan de ontwikkeling van groene energie op haar grondgebied:

 • Het stadsbestuur onderzoekt pistes om extra windmolens te vergunnen op haar grondgebied en onderzoekt de mogelijkheid om deze ook zelf te plaatsen.

Ga naar Ron Van Kersschaver
Over de Auteur

Ron Van Kersschaver

Voorzitter & gemeenteraadslid

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant