Nieuws

LOKAAL: Lokeren. Een betere toekomst met referentiebudgetten

Vooruit Lokeren

Friday 03

February 2023 14:01

 Uit de gemeenteraad 

OCMW's, waaronder dat van Lokeren, verlenen vaak aanvullende steun om de levenskwaliteit van mensen met ontoereikende inkomsten te verbeteren. Deze steun verhoogt hun maandelijks budget en maakt het mogelijk om een menswaardiger leven te leiden. Het probleem met deze vorm van steun is dat de reglementen nog vaak voor interpretatie vatbaar zijn, waardoor niet iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Daarom pleit Vooruit Lokeren voor de invoering van het REMI-systeem.

Willekeur of wetenschap? Wat kiest ons stadsbestuur?

Met de introductie van het REMI-systeem (Referentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen), streeft de Federale Overheid naar een eenduidige aanpak van de financiële hulpverlening van de OCMW's en sluit daarmee ook de deur van het shoppen naar de meest gulle OCMW's. De wetenschappelijk onderbouwde REMI-tool maakt het mogelijk om op een objectieve manier en op maat van elk gezin te berekenen wat het maandelijks inkomen zou moeten zijn om menswaardig te kunnen leven. Kortom, met behulp van de REMI-tool kunnen we ervoor zorgen dat alle Lokeraars een menswaardig inkomen hebben. Hoog tijd dus dat het stadsbestuur het huidige kluwen van steunreglementen overboord gooit en overstapt op het REMI-systeem. Het is tijd voor verbetering!

(lees verder onder de foto)

Waarom moet ons stadsbestuur overstappen op de REMI-tool?

Simpel, en wel om volgende redenen:

  1. Het gebruik van de REMI-tool staat in het eigen armoedeplan van de stad!!!
  2. Dankzij de federale regering (mét Vooruit) kunnen alle steden en gemeenten nu 2 jaar gratis een licentie voor de REMI-tool krijgen.
  3. Diezelfde federale regering trekt jaarlijks 35 miljoen euro uit om steden en gemeenten die intekenen op de REMI-tool extra middelen te geven.
  4. Het is een wetenschappelijk bewezen manier om armoede te verminderen.
  5. De invoering van referentiebudgetten draagt bij aan een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin iedereen een waardig inkomen heeft en de kans krijgt om te participeren.

(lees verder onder de foto)

Wat deed Vooruit Lokeren al om het stadsbestuur te overtuigen?

In de vorige bestuursperiode waren Jeanine Bellens en Marjon Thienpondt grote pleitbezorgers voor de invoering van referentiebudgetten. Het stadsbestuur had daar toen absoluut nog geen oren naar. In de huidige bestuursperiode blijven onze raadsleden, Marjon Thienpondt en Ron Van Kersschaver, vurige pleitbezorgers voor de invoering van referentiebudgetten.

Al in november 2021 stelde Ron de vraag op de gemeenteraad om gebruik te maken van de REMI-tool. Het stadsbestuur ging daar niet op in, maar liet vervolgens wel het volgende optekenen in het armoedeplan: 'We onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor de toekenning van aanvullende steun, zoals het instrument ‘referentiebudgetten’ en de REMI-tool, ontwikkeld door het Centrum voor budgetadvies en budgetonderzoek.'
Voor onze fractie hoef dit onderzoek niet meer gezien er een gebruiksklare tool beschikbaar is. Meer nog, gemeenten die de overstap maken naar de REMI-tool krijgen daarvoor een federale subsidie. Waar wachten we op?

Op de laatste gemeenteraad (30 januari 2023) legden Ron en Marjon, naar aanleiding van de beslissing van de federale regering, een agendapunt ter stemming voor aan de raad. Op vraag van bevoegd schepen, Nina Van der Sypt (cd&v), wordt het punt verschoven naar de agenda van februari 2023. Zij wil eerst nog bijkomende informatie inwinnen uit de informatieve webinar die gepland was op dinsdag 31 januari 2023 over het gebruik van de REMI-tool. Vooruit Lokeren stemde hiermee in, maar we verwachten in februari wel een duidelijk 'ja we maken de overstap naar de REMI-tool' van het college en de gemeenteraad!

Alleen zo kunnen we mensen in armoede helpen! Alleen zo kunnen de Lokeraars erop vooruit gaan!

 

 

 


Ga naar Vooruit Lokeren
Over de Auteur

Vooruit Lokeren

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant