Nieuws

LOKAAL: Joris Vandenbroucke: “Met onze kandidaten, ideeën en liefde voor de stad Gentenaars overtuigen!”

Vooruit Gent

Saturday 27

January 2024 11:10

Op zaterdag 27 januari 2024 hield Vooruit Gent zijn jaarlijkse  nieuwjaarsreceptie in een zaal (De Cocteau in Gent-centrum) barstensvol kameraden. Logisch: onze nationale voorzitter Melissa Depraetere kwam langs en ‘plaçeerde’ een woordje; en ook onze eigen politiek voorzitter Joris Vandenbroucke sprak er uiteraard de leden toe - strijdvaardig als altijd, zéker in dit bijzondere jaar met de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in juni, en in oktober al de gemeenteraadsverkiezingen.

“Als we huisbezoeken doen valt ons op dat de overgrote meerderheid van de mensen ‘ja’ antwoordt op de vraag ‘Woont ge hier graag?’” vatte Joris meteen de essentie. “Mensen zetten zich in voor hun buurt, voelen zich betrokken. Dát is het DNA van Gent. Wij hebben de ambitie om van Gent de beste grootstad te maken om in te leven, de meest duurzame stad, met de hoogste levenskwaliteit.”

Betaalbaar wonen, zorg, duurzame keuzes

“Daarom blijven wij investeren in meer sociale woningen. In betaalbare, publieke zorg. In aanvullende financiële hulp voor kwetsbare mensen. Daarom zullen wij de omslag maken naar een collectieve, aanpak in het klimaatbeleid, en niet de verantwoordelijkheid bij elke Gentenaar apart leggen - zodat duurzame keuzes voor iederéén evident worden, niet alleen voor wie geld heeft om zonnepanelen te leggen en een elektrische auto te kopen. En daarom zijn wij vastbesloten om ons pionierswerk in de strijd tegen racisme en discriminatie verder te zetten.”

De harten veroveren

“Als we écht de harten van de Gentenaars willen veroveren op 13 oktober moeten we ook een antwoord geven op een verlangen dat sterk leeft bij heel veel mensen, namelijk: er moet weer meer kúnnen in Gent. Het rebelse kantje van Gent is wat weg gevijld. De vraag is hoe we opnieuw het beste van Gent en de Gentenaars naar boven halen, óók de zotte en rebelse initiatieven. Dat start bij een mentaliteit, bij een bestuursstijl die uitgaat van vertrouwen in mensen. En het groot durft zien in een grootstad als Gent. Met bestuurders die óók lef hebben. ‘Gent ongegeneerd Gent laten zijn’? Dat gaat dáár over.”

VOOR GENT: kiezen voor samenwerking

“Wij kiezen voor samenwerking. Dat is de essentie van Voor Gent. Wij zetten ons samen, luisteren naar elkaar en zoeken naar oplossingen die het beste zijn voor onze stad en al zijn inwoners. Dat doen wij als socialisten en liberalen al 35 jaar. Zó hebben wij Gent in een nieuwe plooi gelegd, van grauwe industriestad tot wat Gent vandaag geworden is. Dat is de erfenis van paars bestuur in Gent. En dat gaan we opnieuw doen! Deze keer om de sprong te maken naar de meest duurzame stad met de hoogste levenskwaliteit.”

Eén voor allen, allen Voor Gent!

Maar onze grootste troef om die ambitie waar te kunnen maken zijn onze kandidaten op de lijst, op wie ik ongelooflijk trots ben. We leveren tonnen ervaring én ‘nieuw bloed’ voor de Gentse politiek, met 11 kandidaten nog nooit aan politiek hebben gedaan maar wel diep geworteld zijn in vele wijken. Een zeer diverse groep, die een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Mensen die er vól willen voor gaan. En vooral: die hun stad vree graag zien. Met al die kandidaten, met onze ideeën en met die liefde voor onze stad ben ik er zeker van dat we de Gentenaars kunnen overtuigen om op 13 oktober Voor Gent te kiezen. Het wordt hard werken, maar we zijn er allemaal klaar voor. Eén voor allen, allen Voor Gent!”

 

Onder de foto kan je de volledige toespraak lezen.

Beste kameraden, beste vrienden, van harte welkom! Fijn dat jullie met zovelen zijn afgekomen.

Hartelijk welkom ook aan onze nationaal voorzitter Melissa. Wij zijn heel blij dat je naar hier bent gekomen. Velen van ons waren erbij op ons feestje in Brugge vorig weekend: we vonden het allemaal fantastisch. Ik hoor alleen maar woorden van waardering voor de manier waarop je de leiding van onze partij onverwachts maar vastberaden en professioneel in handen hebt genomen. Dikke merci daarvoor.

Welkom ook aan een prachtige delegatie van onze liberale vrienden. Welkom Mathias, Sophie, Christophe, … En néén, Sami, ik ben u niet vergeten. Gij verdient een extra warme welkom. Want, beste vrienden, Sami is vandaag 49 jaar geworden! … en heeft mij beloofd dat hij straks een vat trakteert voor zijn verjaardag. Merci, Sami!

Ja, ja, vrienden, de samenwerking met de liberalen werpt nu al zijn vruchten af. Of moet ik zeggen ‘dividenden’? Goed, die gratis pinten zijn voor straks. Eerst wil ik jullie graag trakteren op een nieuwjaarsboodschap.

*****

Allereerst natuurlijk mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, met een goeie gezondheid en veel geluk voor u en al uw dierbaren. En, uiteraard, ne goeie verkiezingsuitslag. Of beter: verkiezingsuitslag-en! Melissa gaat ons straks allemaal aanvuren voor onze nationale campagne; zelf wil ik toch even stilstaan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober, de dag waarop de Gentenaars de kaarten schudden voor de toekomst van onze stad.

Kameraden, Vooruit Gent heeft de mooie traditie om regelmatig in verschillende wijken huisbezoeken te doen. Het afgelopen jaar liepen we onder andere rond in Ledeberg, Nieuw Gent, Drongen en Sint-Amandsberg. Ik zie hier in de zaal een aantal top-atleten in deze discipline: Sven, David, Koen, Rudy, Astrid, Joachim, Clara, Nathalie, Cindy, … Ik hoop dat die allemaal voor hun nieuwjaar nieuwe schoenen hebben gekregen, want we gaan veel kilometers maken.

Verbeter mij vrienden, als het niet zou kloppen wat ik zeg, maar of nu een Turkse moslima de deur opendoet in de Brugse Poort, een gepensioneerde in Oostakker, een jonge vader in Sint-Amandsberg of een kleine zelfstandige in het centrum: zelden of nooit beginnen die over politieke peilingen. Of over wie nu met wie in een coalitie gaat stappen, en met wie zeker niet. Of over partijpolitiek in ‘t algemeen. Of het moet zijn dat ge toevallig bij een journalist hebt aangebeld…

Neen, vrienden: wat mij steeds opvalt, is dat de overgrote meerderheid van de mensen ‘ja’ antwoordt op de eerste vraag die wij altijd stellen, namelijk: ‘Woont ge hier graag?’ Het valt ons op dat mensen doorgaans overeenkomen met hun buren. Dat ze daar moeite voor doen, zich inzetten voor hun buurt. Zich betrokken voelen. Geloven dat ze een verschil kunnen maken als ze de handen in elkaar slaan.

Wel: dát is het DNA van Gent.

Ik vraag me dus vaak af over welke stad ze het hebben, de partijen die Gent graag afschilderen als een ‘hellhole aan de Leie’. De racisten van Vlaams Belang bijvoorbeeld, die een schandalige facebookcampagne hebben gelanceerd waarin ze mensen bang maken met een van de pot gerukte complottheorie over de zogenaamde ‘omvolking’ van Gent. Die zeggen dat 41% van de Gentenaars - dat zijn alle stadsgenoten met een migratieachtergrond - hier niet thuishoren. Of de miserabilisten van PVDA, die beweren dat al wie niet de prijs van de duurste loft in de Nieuwe Dokken kan betalen, hier geen bestaan kan opbouwen. Of N-VA dat in elk initiatief om discriminatie te bestrijden een veldslag ziet in een ingebeelde cultuuroorlog.

Vrienden, kameraden, dat soort doemdenken en negativisme is uiteraard niét aan ons besteed. Wij zijn fier op onze stad! We zetten daar de ambitie tegenover om van Gent de beste grootstad te maken om in te leven, de meest duurzame stad, met de hoogste levenskwaliteit.

En ja, het zal wel zijn dat daar grote uitdagingen aan verbonden zijn. Er is veel nood aan betaalbare woningen en aan goede, betaalbare zorg. Er zijn Gentenaars die met moeite rondkomen en ondersteuning nodig hebben. Onze stad en de lokale economie moeten kunnen groeien zonder dat dit ten koste gaat van onze gezondheid of het klimaat. En elke Gentenaar moet in alle vrijheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn.

Daarom blijven wij investeren in meer sociale woningen.

Daarom blijven wij investeren in betaalbare, publieke zorg.

Daarom blijven wij inzetten op aanvullende, financiële hulp voor kwetsbare mensen.

Daarom zullen wij de omslag maken naar een collectieve, grootschalige aanpak in het klimaatbeleid, en niet de verantwoordelijkheid bij elke Gentenaar apart leggen - zodat duurzame keuzes voor iederéén evident worden, niet alleen voor wie geld heeft om zonnepanelen te leggen en een elektrische auto te kopen.

En daarom zijn wij vastbesloten om ons pionierswerk in de strijd tegen racisme en discriminatie verder te zetten.

Dat zijn duidelijke keuzes die we al gemaakt hébben, samen met de liberale vrienden. Keuzes die ervoor zorgen dat Gent een solidaire stad blijft, waar wij niemand achterlaten en iedereen de kans krijgt om een goed leven te leiden. Dát zijn keuzes die altijd en overal gemaakt worden met socialisten aan tafel.

Maar vrienden: als we écht de harten van de Gentenaars willen veroveren op 13 oktober moeten we ook een antwoord geven op een verlangen dat sterk leeft bij heel veel mensen. Dat niet zomaar te vatten is in een alinea van een verkiezingsprogramma, maar dat jullie ongetwijfeld ook aanvoelen. Namelijk: er moet weer meer kúnnen in Gent.

Kijk, je kan hier steun en subsidies krijgen voor ongelooflijk veel initiatieven. Tot het telen van lokale zaden en noten toe. En toch voelen velen van jullie ongetwijfeld ook wel eens aan, dat het rebelse kantje van Gent wat is weg gevijld. Dat de ruimte en de appreciatie voor wie een beetje buiten de lijnen durft kleuren, kleiner is geworden.

Het is iets dat je niet alleen hoort in artistieke kringen of bij jongeren. Dat gaat bijvoorbeeld ook over sociaal geëngageerde mensen die willen experimenteren met nieuwe concepten om sociale ongelijkheid aan te pakken, of om mensen bij elkaar te brengen. Dat gaat ook over ondernemers die soms simpelweg ruimte zoeken. Over mensen met ideeën en initiatieven die niet in een van de vele vakjes van de talrijke reglementen passen.

Nochtans hebben we daar een stevige traditie in, in grenzen verleggen. Neem nu de coöperatieve Vooruit van vroeger. Kleinschalig begonnen, als een rebels idee. Met een simpele bakkerij die uitgroeide tot een heel netwerk van bakkerijen, winkels, apotheken, volkshuizen en zelfs fabrieken. Structuren die de samenleving hebben veranderd en onze stad ook vorm hebben gegeven.

De heropstart van onze Gentse Feesten, begin jaren ’70. Toen een zot idee van hippies, vandaag het grootste stadsfestival in Europa. Maar evengoed de creatie van het grootste autovrije stadscentrum - óók een idee van twee hippies, maar dan in de politiek, Frank en Sas in de jaren ‘90 al, nog voor de eerste bakfiets in het straatbeeld verscheen. Allemaal begonnen met mensen die het lef hadden om tegen de stroom in te roeien.

De vraag is hoe we opnieuw het beste van Gent en de Gentenaars naar boven halen? Ook de zotte en rebelse initiatieven.

Vrienden, dat is geen kwestie van nog meer subsidiereglementen. Het is veel fundamenteler dan dat. Dat start bij een mentaliteit, bij een bestuursstijl die uitgaat van vertrouwen in mensen. En het groot durft zien in een grootstad als Gent. Met bestuurders die óók lef hebben. ‘Gent ongegeneerd Gent laten zijn’? Dat gaat dáár over.

Wel, van die doemdenkers zal het niet komen. Van de regelneven ook niet. Maar wij, wij kunnen dat.

Ten eerste: omdat wij kiezen voor samenwerking. Dat is de essentie van waar Voor Gent voor staat.

Of het nu over samenleven gaat, over mobiliteit of over hoe je als partijen in het stadhuis met elkaar omgaat: wij zetten ons samen, wij luisteren naar elkaar en we zoeken naar oplossingen die het beste zijn voor onze stad en al zijn inwoners.

En dat doen wij als socialisten en liberalen eigenlijk al 35 jaar. Zo hebben wij Gent in een nieuwe plooi gelegd, van grauwe industriestad tot wat Gent vandaag geworden is. Dat is de erfenis van paars bestuur in Gent. En dat gaan we opnieuw doen! Deze keer om de sprong te maken naar de meest duurzame stad met de hoogste levenskwaliteit.

Maar onze grootste troef om die ambitie waar te kunnen maken, beste vrienden, zijn onze mensen. Onze kandidaten op de lijst op wie ik ongelooflijk trots ben.

Mathias, prijs u gelukkig met de 21 socialisten op uw lijst. We leveren tonnen ervaring, met onze mandatarissen, met Rudy, met Astrid, met Freya, Bruno, Sven. En we leveren ‘nieuw bloed’ voor de Gentse politiek, met maar liefst 11 kandidaten die zich voor het eerst engageren. Mensen die nog nooit aan politiek hebben gedaan, maar wel diep geworteld zijn in vele wijken in Gent, een zeer diverse groep ook, die een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Mensen die er vól willen voor gaan, dat hebben we samen al gezien.

Naast het feit dat het allemaal overtuigde socialisten zijn, beste Mathias, hebben ze nog iets met elkaar gemeen. Maar ook met u, en met alle andere kandidaten op de lijst van Voor Gent: ze zien hun stad vree graag.

Met al die kandidaten, met onze ideeën en die liefde voor onze stad ben ik er zeker van dat we de Gentenaars kunnen overtuigen om op 13 oktober Voor Gent te kiezen. Het wordt hard werken, maar ik weet, beste kameraden en liberale vrienden: we zijn er allemaal klaar voor. Eén voor allen, allen Voor Gent.

Gelukkig nieuwjaar. 2024 wordt óns jaar. Merci.


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant