Nieuws

LOKAAL: Het nieuwe parkeerbeleid doet exact wat het belooft: Onze inwoners binnen de grote ring ervaren meer parkeercomfort

Vooruit Hasselt

Thursday 23

March 2023 16:54

Op 1 april 2021 werd in Hasselt een nieuwe parkeerbeleid ingevoerd. Hoognodig volgens mobiliteitsschepen Marc Schepers. “Een aantrekkelijke stad als Hasselt – die dagelijks duizenden mensen trekt- heeft automatisch te kampen met de nodige verkeers- én parkeerdruk. Het is belangrijk dat we dat in goede banen leiden zodat we ook in de toekomst die aangename en bereikbare stad kunnen blijven”

Klachten over bewoners (woonachtig binnen de Grote Ring) die niet meer in hun eigen straat konden parkeren waren schering en inslag vroeger. “Net zoals klachten over overvloedig zoekverkeer in de straten. Iedereen bleef rondjes rijden om net dat ene parkeerplekje te vinden. Dat leidde niet enkel tot veel extra verkeer, maar vooral tot veel verkeersonveiligheid en luchtverontreiniging.” Om ervoor te zorgen dat Hasselt die aangename stad blijft waar het goed wonen is, was een bijsturing van het parkeerbeleid dus nodig. Schepers “Onze doelstelling is simpel: of je nu in Hasselt woont, werkt of er gewoon een dagje komt shoppen, we willen dat je comfortabel en vlot je weg naar een vrije parkeerplaats vindt.”

Meer parkeercomfort door de juiste auto op de juiste plek

De schaarse ruimte die Hasselt heeft, wil het stadbestuur natuurlijk zo goed mogelijk benutten en tegelijkertijd maximaal parkeercomfort bieden aan elke doelgroep. Vanuit die insteek werd het beschikbare parkeeraanbod zo efficiënt mogelijk georganiseerd.

  • Inwoners

“Natuurlijk wilden we in de eerste plaats de Hasselaren (en hun persoonlijk bezoek en wijkgevestigde functies in woonwijken) binnen de Grote Ring meer parkeercomfort geven in en rond hun eigen straat en zo de leefbaarheid er maximaal verhogen.” Schepers vindt het niet meer dan normaal dat inwoners na hun werk, of zelf na een bezoek aan de supermarkt, de mogelijkheid moeten hebben er dicht bij hun woning te parkeren.

In enkele straten – bijvoorbeeld rond het Dusartplein- werd er zelfs bewonersparkeren ingevoerd. “We reserveren het parkeren hier dus exclusief voor de bewoners, dat doen we via vergunningsparkeren.”  Het is belangrijk dat een straat zich hier toe leent. Schepers: “We kunnen dit enkel doorvoeren in straten die exclusief woonstraten zijn. Wanneer er te veel andere functies naast wonen in een straat zijn, denk aan winkeltjes, bedrijven of praktijken, is vergunningsparkeren praktisch niet haalbaar.”

De betaalzones werden behouden, maar daar werden de parkeertarieven en parkeertijd voor bezoekers aangepast en geüniformeerd. “Op die manier kunnen we er het parkeren op straat maximaal voorbehouden voor onze inwoners en hun persoonlijk bezoek (behalve in de binnenstad – daar mogen bezoekers niet op straat parkeren).” Stad Hasselt zorgt bovendien voor een handige regeling voor dat persoonlijk bezoek.

  • Bezoekers

Bezoekers van de stad werden dan weer geleid naar hun specifieke parkeeraanbod. “Werknemers en handelaars kunnen terecht op de bovengrondse parkeerterreinen, zij kunnen er gebruik maken van tal van interessante abonnementsformules. Shoppers en stadsbezoekers worden dan weer gestimuleerd kort bij de winkelstraten te parkeren, namelijk ondergronds. Ook daar zijn er interessante abonnementen voor bepaalde doelgroepen zoals werknemers en bewoners.” In totaal zijn er in Hasselt ondergronds en op de terreinen maar liefst 7000 parkeerplaatsen beschikbaar, met de meest -zo’n kleine 2000 - in parking Blauwe Boulevard. Met een tarief van maximaal 10 euro per dag is dat meteen ook de goedkoopste.

Tot slot introduceerde Schepers in de binnenstad de Shop & Run parkeerplaatsen, die een korte boodschap mogelijk maken, het gratis half uurtje op straat en tal van parkeermogelijkheden voor doelgroepen zoals mindervaliden, zorgverstrekkers en andere.

2 grote tendensen

Meten is weten. Schepers: “De effecten van  het nieuwe beleid in de zone binnen de Grote Ring worden voortdurend gemeten. (Nvdr. De zone binnen de Groene Boulevard werd niet meegenomen, daar wordt het plan bereikbare binnenstad volop uitgerold) Op die manier kunnen we bijsturen waar nodig.” Zo’n twee jaar na invoering ligt er dan ook een heldere evaluatie op tafel.

Uit die evaluatie – die liep van januari 2019 tot en met juni 2022 en die eind 2022 aan de gemeenteraadscommissie werd voorgesteld– kunnen alvast twee belangrijke conclusies getrokken worden. “Uit de cijfers blijkt dat het aantal betaalsessies op straat afneemt met -maar liefst 30%. Onderzoek toont ook aan dat 90% van de geparkeerde wagens op straat nu behoren tot bewoners, hun persoonlijk bezoek of vergunninghouders. We kunnen dus concluderen dat de Hasselaar die binnen de Grote Ring woont effectief meer parkeercomfort heeft in en rondom zijn eigen straat.” De schepen leidt dat niet enkel af uit de cijfers, het blijkt ook uit de sterke afname van de klachten en de positieve reacties van de inwoners die Stad Hasselt mocht ontvangen.

Ook de bezoekers van de stad lijken meer en meer hun weg gevonden te hebben naar de voor hun voorziene parkeeroplossingen. “We stellen vast dat het beleid meer duidelijkheid schept. We zien niet enkel minder parkeersessies op straat, we zien ook een duidelijke shift van bovengronds naar ondergronds parkeren.” stelt Schepers. Op week en zaterdagen tonen de cijfers een verdubbeling, op zondag zelfs een verdriedubbeling van het aantal sessies. De schepen leidt uit deze twee belangrijke tendensen ook af dat het zoekverkeer in de wijken verminderd is. “Natuurlijk is het quasi onmogelijk om dit zoekverkeer te filteren uit de vele verkeersstromen die er zijn, maar alle cijfers gecombineerd met een duidelijke afname van het aantal klachten over drukte in de verschillende woonwijken geven aan dat de verbetering van de verkeersveiligheid in de straten een redelijke aanname is.”

Corona

Opvallend, de evaluatie werd gevoerd in een periode waarin we ook te maken kregen met Corona . “Nadat we enkele lockdowns om de oren kregen, stellen we onder meer uit de bezettingsgraad van onze parkeerterreinen en ondergrondse garages vast dat het aantal bezoekers aan de stad hoegenaamd niet beïnvloed wordt naar de vernieuwde parkeeraanpak. Onze bezoekersaantallen zijn hetzelfde als pré-corona én stijgen zelfs verder.”

Die wereldwijde pandemie had volgens Schepers wel blijvende gevolgen. “Het heeft er onder meer voor gezorgd dat hybride werken het nieuwe normaal is. Meer mensen werken van thuis en dat merken we ook in onze cijfers: we zien een lichte daling qua parkeerbezetting op onze parkeerterreinen door de week, vooral dan op de sites Astrid en Dusart.” Daarnaast is er ook een duidelijke toename van het fietsgebruik. “Die tendens was al zichtbaar sinds 2019 en blijft aanhouden. Zo meten we op onze fietsstraten Spoorwegstraat en Boomkensstraat een verdubbeling van het aantal fietsers en ook op Slachthuiskaai, Capucienenstraat en de fietslus zien we een duidelijke stijging.”

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant