Nieuws

Hannelore: “Solidariteit, zo is nog maar eens gebleken, is de echte grondstroom hier in Vlaanderen”

Ronny Wolfcarius

Wednesday 09

March 2022 17:31

Er is oorlog in Europa. Wat veel mensen niet voor mogelijk hadden gehouden is toch gebeurd: Rusland is Oekraïne binnengevallen. Hannelore Goeman: “Crisismanagement is nu cruciaal. We moeten op alle politieke niveaus snel kunnen schakelen. Vooruit verwacht een daadkrachtig antwoord van de Vlaamse regering.”

In oorlog betalen onschuldige burgers altijd de hoogste prijs. De beelden die ons bereiken uit Marioepol en Kiev zijn hartverscheurend. 

“Een autocratisch regime wil een verkozen president en zijn regering met geweld verdrijven, de democratische keuze van een volk overrulen en de Oekraïners met bommen het zwijgen opleggen. Onschuldige kinderen en moeders slaan massaal op de vlucht voor al dit geweld”, begint Vlaams parlementslid Hannelore Goeman.

Een daadkrachtige aanpak

De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn toegekomen in ons land en waarschijnlijk volgen er nog meer. Het enige lichtpuntje tussen al deze ellende is hoe we zien dat heel wat Belgen hen met open armen ontvangen. Solidariteit, zo is nog maar eens gebleken, is wat ons écht verbindt in Vlaanderen.”

Het enige lichtpuntje tussen al deze ellende is hoe we zien dat heel wat Belgen de Oekraïense vluchtelingen met open armen ontvangen. 

De Vlaamse overheid moet nu de opvang van Oekraïense vluchtelingen in goede banen leiden. We moeten op alle niveaus - federaal, Vlaams en lokaal - snel schakelen. 

Daarvoor moeten we lessen trekken uit het verleden. Er is nood aan tijdige communicatie, goede coördinatie en samenwerking met steden en gemeenten. Er is enorm veel goede wil, maar er zijn ook veel vragen bij scholen en lokale besturen. 

“Wij verwachten een daadkrachtige aanpak van de Vlaamse regering”, vervolgt Hannelore. “Hoe geven we al die mensen een veilige slaapplek als er vandaag al een tekort is aan betaalbare woningen? Hoe zorgen we dat al die kinderen naar school kunnen? Wat met inburgering?” 

Vlaams Parlementslid Maxim Veys is ook bezorgd over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. “We moeten niet hopen op sociale woningen die er niet zijn. Ook op de privémarkt zijn 50% van de huizen in een erbarmelijke staat. De Vlaamse regering moet absoluut vermijden dat vluchtelingen uit Oekraïne in handen vallen van huisjesmelkers.” 

“Voor scholen en CLB’s wordt dit ook een enorme uitdaging”, treedt Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe bij. “De coronacrisis heeft ons onderwijs al uitgeput. We moeten ervoor zorgen dat zij dit kunnen bolwerken. Lokale besturen en schooldirecteuren gaan hiervoor heel goed moeten samenwerken. Tijdens de vorige vluchtelingencrisis hebben de lokale besturen al heel wat ervaring opgebouwd. Daar moeten we nu absoluut gebruik van maken.” 

6% btw op gas en elektriciteit

De impact van dit conflict reikt verder dan de vluchtelingenstroom die nu op gang komt. We leven vandaag in een nieuw tijdperk. Hannelore: “We delen nu een continent met een agressieve autocraat die lak heeft aan democratie en niet terugdeinst voor bloedvergieten in naam van zijn eigen nationalistische grootheidswaan. Dat verandert alles. De Vlaamse regering mag nu niet wegkijken en een aantal moeilijke vragen voor ons uit blijven schuiven." 

Hoe kunnen we onze democratie en mensenrechten verdedigen? Hoe zorgen we voor sancties die vooral Poetin en zijn entourage raken? Hoe ondersteunen we onze eigen bedrijven nu de Russische exportmarkt wegvalt? 

“De grootste vraag voor Vlaanderen blijft: hoe raken we zo snel mogelijk af van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen?”, benadrukt Hannelore. “De energieprijzen gaan door het dak en Poetin heeft de touwtjes in handen om ons nog meer pijn te doen. Er is geen tijd te verliezen. We moeten nú knopen doorhakken: 6% btw op gas én elektriciteit.

Voor ons is het duidelijk: we hebben, meer dan ooit, nood aan een sterke overheid. Een sterke overheid die de druk op het Russische regime maximaal opvoert, die onze veiligheid garandeert en onze burgers beschermt tegen alle negatieve gevolgen van deze nieuwe realiteit. Ook in deze nieuwe realiteit moet iedereen zijn rekeningen kunnen betalen.” 

Onze verwarming betaalt vandaag de oorlogskas van Poetin. De energieprijzen gaan door het dak en hij heeft de touwtjes in handen.

Europa heeft de voorbije dagen een aantal belangrijke stappen gezet. Met een indrukwekkend pakket aan sancties en een plan om op korte termijn veel onafhankelijker te worden van Russisch gas. De vraag is nu: houdt de Vlaamse regering dat tempo bij? Vooruit verwacht eenzelfde daadkracht van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering moet: 

  • tot het uiterste gaan om Oekraïense vluchtelingen op te vangen;

  • de economische sancties tegen Rusland steunen en daarbij onze bedrijven maximaal ondersteunen als zij daar gevolgen van ondervinden; 

  • meer dan ooit alles uit de kast halen zodat mensen hun torenhoge energiefacturen kunnen betalen. 

Tijd voor een omslag, voor hernieuwbare energie

Hannelore: “Maak ook eindelijk écht werk van isolatie. Investeer in hernieuwbare energie. Het is meer dan ooit het moment om die omslag te maken, want onze verwarming betaalt vandaag de oorlogskas van Poetin.” 

Dit conflict brengt grote humanitaire, economische en militaire uitdagingen met zich mee maar het is ook een conflict over het DNA van Europa. “De Europese Unie is al lang geen Unie van Kolen en Staal meer. De Europese Unie is een unie van normen en waarden, van vrijheid en solidariteit, van rechtsstaten en democratieën. Die waarden worden vandaag bedreigd. Aan ons allen om daar heel duidelijk over te zijn: no pasaran”, besluit Hannelore.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.