Nieuws

LOKAAL: Halle: De Vlaamse Bouwmeester wordt gevraagd mee het herintichtingsplan van De Bres te ondersteunen.

Team Vooruit

Tuesday 25

May 2021 11:46

Om de plannen voor sportcomplex De Bres en de omgeving op te maken wil Halle en de Vlaamse Milieumaatschappij de Vlaamse Bouwmeester inschakelen.

De omgeving van De Bres zou de komende jaren een drastische gedaantewisseling moeten ondergaan.  Het uitwerken van dit project is een van de grootste projecten die onze Stad de voorbije jaren en de komende jaren zal gezien hebben. Het park moet nog volledig ontworpen worden.  Daarin moeten de sporthal, de overdekte parking, het openleggen van de Zenne en de aansluiting van het park met het woongebied ter hoogte van de Monseigneur Senciestraat geïntegreerd worden. 

 

“We wensen dit te realiseren met het Team Vlaamse Bouwmeester. We willen we een doordachte, hedendaagse en ambitieuze invulling geven aan dit vernieuwde groene hart van onze stad”, aldus burgemeester Marc Snoeck. “Maar ook de burgers kunnen hun inbreng geven.  Tot en met 8 juli is de startnota- en de procesnota te raadplegen voor de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Bres op de site van de stad, maa rook aan De Bres zelf. Voor de concrete uitwerking van de plannen willen we echter niet over een nacht ijs gaan. De toekomstvisie is immers zeer ambitieus”

Het is de bedoeling dat het Team Vlaamse Bouwmeester ook gerenommeerde ontwerpers aantrekt. Dit gebeurt in wedstrijdvorm en daarvoor voorzien Halle en de Vlaamse Milieumaatschappij een vergoeding. De kandidaat-ontwerpers die door het Team Vlaamse Bouwmeester geselecteerd worden zullen een vergoeding van €15.000 krijgen voor hun ontwerpend onderzoek. “Voor de winnaar die uiteindelijk ook het masterplan voor de site mag uitwerken, voorzien we een vergoeding €60.000. De selectie gebeurt telkens op basis van een aantal vastgelegde selectie- en gunningscriteria. De stad financiert zo’n 80%van de voorziene vergoedingen, de Vlaamse Milieumaatschappij neemt 20% van de voorziene vergoedingen voor haar rekening”, aldus Snoeck. 

De winnaar wordt begin 2022 bekend gemaakt. Daarna wordt opnieuw een inspraakmoment georganiseerd voor de burgers. Pas dan wordt er een definitief plan ontworpen.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant