Nieuws

Funda Oru: "Politiek is tussen de mensen staan. Dat doen we met The Big Shift"

Ronny Wolfcarius

Tuesday 21

December 2021 12:56

 In de spotlight 
Sinds 2019 is Funda Oru ondervoorzitter van onze beweging en de sidekick van Conner Rousseau. Ze heeft 2 kinderen en is geboren en getogen in Heusden-Zolder, Limburg. 7 jaar zette ze zich daar in als schepen van Samenleven en voor het Sociaal Huis. Eind december geeft ze die fakkel door. Het was een bewogen jaar waar ze graag op terugblikt. 

2021 loopt op zijn laatste benen, wat was voor jou het mooiste moment?

Heel recent op 23 oktober was ons kick-off event van The Big Shift. Het was zo fijn om al onze leden en sympathisanten eindelijk terug te zien, want politiek betekent vooral tussen de mensen staan.

The Big Shift was ook het startsein voor een langer traject. De komende maanden trekken we naar de mensen en zoeken we samen oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen van onze samenleving. Ik kijk er alvast heel erg naar uit. 

(Het interview gaat verder onder de video.)

En het moeilijkste moment? 

De waterramp in ons land. Enerzijds beseffen we daardoor hoe krachtig de natuur is en dat we als samenleving terug in harmonie moeten zijn met onze omgeving in onze manier van leven, werken, consumeren,...

Helaas heeft die waterramp de meest kwetsbaren opnieuw getroffen. Mensen die het al moeilijk hadden en die niet in de beste omstandigheden woonden. De menselijke schade is écht enorm, daar word ik stil van.  

Anderzijds was het ook een moment van solidariteit dat toonde dat we er als Vlamingen en Walen voor elkaar zijn. Ik hoop oprecht dat alles zo snel mogelijk geregeld is voor de getroffenen en dat ze in 2022 een warme periode tegemoet gaan.

Sinds maart zijn we Vooruit, een socialistische beweging. Wat betekent dit voor jou? 

Ik heb de afgelopen jaren als schepen heel dicht bij de mensen gestaan, om samen met hen na te denken over de beste oplossingen en hoe we de uitdagingen het beste aanpakken. Ik sta erop om toegankelijk te zijn als politica en te luisteren. Dat zal altijd zo blijven. 

De stap van partij naar beweging is dus een vertaling van de manier waarop ik al aan politiek deed: dicht bij de mensen open-minded luisteren naar hun verhalen en bezorgdheden, over de partijgrenzen heen zonder hokjes of taboes. 

Ik sta erop om toegankelijk te zijn als politica en te luisteren. Dat zal altijd zo blijven

Hoe zie jij de weg Vooruit en hoe vertaalt zich dat naar een thema dat jou na aan het hart ligt?

In Heusden-Zolder was ik schepen van Welzijn, Samenleven, Ontwikkelingssamenwerking en het Sociaal Huis (OCMW). Een heel uitgebreid pakket met thema’s die mij erg nauw aan het hart liggen.

We zijn een land waar het aangenaam wonen, werken en leven is. Naast de goede dingen die we hebben, zijn er ook nog veel uitdagingen. 

Er zijn nog gewoon te veel mensen die het moeilijk hebben, zowel financieel als mentaal. Zij moeten van maand tot maand zien te overleven, leven in slechte woningen of zijn eenzaam. De afgelopen jaren is het leven voor veel mensen moeilijker geworden en corona maakte het er niet beter op, integendeel. 

We moeten er de komende jaren voor zorgen dat iedereen in ons land een menswaardig leven kan leiden, dat is het absolute minimum. Een kwaliteitsvolle woning en een deftig inkomen zijn de basis van alles.

Ik ben dan ook blij dat we met Vooruit blijven hameren op eerlijke fiscaliteit zodat we de basisnoden van iedereen in onze samenleving kunnen voorzien. Dat we in het Vlaams Parlement blijven strijden voor kwalitatieve en betaalbare sociale woningen en dat we blijven opkomen voor kwaliteitsvol onderwijs, het wegwerken van wachtlijsten en nog zoveel meer.

We moeten er de komende jaren voor zorgen dat iedereen in ons land een menswaardig leven kan leiden, dat is het absolute minimum

Federaal leveren we in de meerderheid een sterke bijdrage voor een eerlijker en beter België, Vlaams blijven we vanuit de oppositie duidelijk maken wat de noden zijn van de Vlamingen. Kortom, we willen dat écht iedereen vooruit kan gaan in het leven.

(Het interview gaat verder onder de foto.)


Hoe heb je concreet ingezet op Welzijn, Samenleven en Ontwikkelingssamenwerking? 

In Heusden-Zolder hebben we de voorbije jaren met ons welzijnsbeleid ingezet om de kansen te vergroten van al onze inwoners, van jong tot oud. 

Kansen op vlak van onderwijs, door al in het voorschoolse traject tussen 0 en 3 jaar in te zetten op verschillende projecten zoals Kind en Taal, Koala,.. Zodat élk kind een sterke start in het onderwijs kan maken. Ik ben er dan ook trots op dat in Heusden-Zolder meer dan 90% van de niet-leerplichtige kinderen al ingeschreven is in het kleuteronderwijs. 

Kansen op vlak van participatie in de samenleving, door onder andere ons Fonds Sport, Vrije Tijd en Cultuur waar we de inschrijvingsgelden voor turnen, muziekacademie, chiro,… terugbetalen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Door corona zijn heel wat projecten en activiteiten niet kunnen doorgaan de voorbije jaren. We hebben die vrijgekomen middelen op een andere manier ingezet om mensen verder te helpen, bijvoorbeeld door de aankoop en verdeling van laptops voor kwetsbare gezinnen.

Het zijn te veel initiatieven om op te noemen, maar ze zijn écht nodig. 

(Het interview gaat verder onder de Facebookpost.)

Het voorbije jaar werd gedomineerd door corona, hoe heb je dit zelf ervaren? 

De gezondheidscrisis heeft heel wat uitdagingen aan de oppervlakte gebracht, zoals het belang van mentaal welzijn. Eigenlijk hadden we dit virus niet nodig om te beseffen dat een verandering nodig was, dat we massaal moesten investeren in onze gezondheidszorg. Ik ben dan ook enorm blij met de investeringen van Frank Vandenbroucke. 

In Heusden-Zolder maakten we ook werk van mentale gezondheid op het terrein. Voor te veel mensen is de drempel nog hoog om hulp te zoeken. Daarom hebben we sinds begin dit jaar een JAC-werking voor jongeren. We maakten ook de eerste stap voor volwassenen om hulp te zoeken laagdrempeliger door een zitdag met een psychologe te organiseren in het Sociaal Huis. Ook voor alleenstaanden namen we verschillende initiatieven zoals het automatisch toekennen van sociale rechten bijvoorbeeld in de buitenschoolse kinderopvang.

Waren de initiatieven rond mentaal welzijn je laatste verwezenlijkingen als schepen van Heusden-Zolder?

Het beste komt nog, namelijk de realisatie van het Huis van het Kind in onze gemeente. Maar zoals in de rest van de bouwsector is er een materiaalschaarste, waardoor de officiële opening helaas voor volgend jaar zal zijn. 

Ik ben trots dat we de voorbije jaren concrete stappen hebben gezet en dat iedereen het belang hiervan erkent. Een Huis dat openstaat voor iedereen met opvoedingsvragen over jonge en oudere kinderen, voor oma’s, papa’s, leerkrachten,... Iedereen kan er terecht. Er zal natuurlijk ook extra oog zijn voor kwetsbare ouders en kinderen zodat zij versterkt kunnen worden en op een volwaardige manier kunnen participeren aan de samenleving.

Ik ben zelf ook een jonge moeder. En geloof mij, op sommige situaties weet ik ook niet hoe ik het beste kan reageren (lacht). Ik ben blij dat er een plek zal zijn waar ik de komende jaren terechtkan met mijn vragen. 

(Het interview gaat verder onder de foto.)


Je geeft nu de fakkel door. Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?

Met veel trots en dankbaarheid. Trots, dat we sterke medewerkers hebben die dag in dag uit klaar staan voor onze inwoners. Dankbaar, dat ik met hen dit traject heb afgelegd. 

Ik wil ook de medewerkers van Welzijn en het Sociaal Huis enorm bedanken. Ik herinner me goed dat 1 van de anciens me aan het begin van mijn schepenmandaat zei dat ik met mijn afdeling Welzijn en Sociaal Huis ten oorlog kon trekken (lacht).

Wel, hij had gelijk. Geen vraag was hen te veel om na te denken over hoe we het beter konden maken voor onze meest kwetsbare inwoners. Tijdens corona en de lockdown van vorig jaar, hebben ze me echt verrast hoe ver hun engagement gaat. Toen bijna alle instanties besloten om te sluiten of digitaal af te spreken, stonden onze medewerkers wel aan de stoep, in de wijken, bij de meeste kwetsbaren.

Het is aan de andere kant ook een dubbel gevoel, want het werk op vlak van Welzijn is zeker nog niet af. Ik weet dat de afdeling Welzijn en het Sociaal Huis de vinger aan de pols houden en gepast reageren op uitdagingen die zich stellen. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat mijn opvolger Nico Geeraerts de bevoegdheden nauw gaat opvolgen.

Toen bijna alle instanties besloten om te sluiten of digitaal af te spreken, stonden onze medewerkers wel aan de stoep, in de wijken, bij de meeste kwetsbaren

Is dit een afscheid van de politiek?

Zeker niet (lacht). Ik blijf gemeente- en OCMW raadslid in Heusden-Zolder. Bovendien blijf ik ook nationaal ondervoorzitter van Vooruit en sidekick van Conner.

Onze ministers en volksvertegenwoordigers leveren schitterend werk, maar ook daar ligt er nog veel werk op de plank. Er zijn belangrijke dossiers waar wij als socialisten op willen, kunnen én moeten wegen. Zoals meer koopkracht voor mensen, meer investeren in mentaal welzijn, stabiele energieprijzen,…Zolang het werk niet af is, ben ik niet weg. 

En nu? Waar wil je in 2022 voor strijden?

De verdeeldheid is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daarom zal ik blijven strijden voor verbinding en begrip voor elkaar. We kunnen pas vooruit als iedereen mee kan. We hebben de luxe niet om als samenleving mensen achter te laten, dat keert zich vroeg of laat tegen ons. We moeten ons focussen op de gelijkenissen in plaats van ons blind te staren op de verschillen. Samen kunnen we zoveel meer.

We moeten ons focussen op de gelijkenissen in plaats van ons blind te staren op de verschillen. Samen kunnen we zoveel meer

Waar ik nog voor wil strijden? Voor de toekomst van mijn kinderen en voor alle andere kinderen in ons land. Élk kind heeft recht om gewoon gelukkig te zijn. Dat betekent een warm nest met sterke ouders, inspirerende leerkrachten, het ten volle ontwikkelen van hun talenten, een goede gezondheid en vooral gewoon kind kunnen zijn.

Wat wens je iedereen toe voor 2022? 

Gezondheid is de basis van alles, dus eerst en vooral een goede gezondheid. Maar ik wens iedereen ook een liefdevol en warm 2022.

Meer weten over Funda? Volg haar op Facebook.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant