Nieuws

LOKAAL: Essen.- Budget 2022: Vooruit vraagt extra aandacht voor kwetsbare gezinnen en stijgende energieprijzen.

Helmut Jaspers

Bediende

Tuesday 28

December 2021 20:50

De gemeenteraad keurde het budget voor het komende werkingsjaar en de aangepaste meerjarenplanning goed. De coronacrisis is ongezien en heeft een grote impact op de werking van het gemeentebestuur.  Vele Essenaren zijn positief over hoe de crisis door de gemeente wordt aangepakt, wat zeker en vast een opsteker is!  Maar, dat wil niet zeggen dat de andere dossiers stilliggen. Integendeel! Getuige het ambitieuze budget

Vooruit vroeg extra aandacht voor kwetsbare gezinnen. Zeker met de hoge inflatie en stijgende energieprijzen.  Anderzijds springt ook het budget voor de realisatie van een multifunctionele cultuurzaal in het oog...

"Eerder bleek uit een onderzoek van prof. Redig in opdracht van ons bestuur dat er -zeker ook bij het Essense verenigingsleven- nood aan een kwaliteitsvolle multifunctionele cultuurzaal.  We voorzien hiervoor nu 5,5 miljoen euro voor de realisatie ervan.  Het dossier is in volle voorbereiding en zal in het voorjaar verder worden gepland en in de steigers gezet", zegt cultuurschepen Helmut Jaspers (Vooruit).

Wishful thinking…  Houdt n-va-ple droom voor werkelijkheid?

“Ik besloot mijn tussenkomst tijdens de begrotingsbespreking in december 2020 met de hoop dat het dit jaar weer business-as-usual zou zijn. Dat de Covid-pandemie een verre, akelige herinnering zou zijn” begon Vooruit-fractieleider Jokke Hennekam haar interventie op de gemeenteraad.

“Maar zoals we allemaal weten en dagelijks ondervinden collega’s, was dit wishful thinking !”

Net als vorig jaar willen we vooral de burgemeester en de gemeentelijke veiligheidscel danken voor de accurate manier waarop zij ook de opeenvolgende golven hebben aangepakt.

Beleidsplan Ruimte, herinrichting buurt(speel)pleintjes én herinrichting begraafplaatsen Horendonk en Statie

Door de oppositie werd in hun huis-aan-huisblad onlangs gesuggereerd da -in tegenstelling tot de burgemeester- de rest van het schepencollege was stilgevallen. Maar ook dit is wishful thinking, vrees ik voor hen, want binnenkort zullen we ons met z’n allen moeten buigen over een knap uitgewerkt beleidsplan Ruimte en het actieplan buurtspeelpleintjes, die beide dank zij de inzet van onze schepen van ruimtelijke ordening en Jeugd Arno Aerden hun voltooiing naderen. Het masterplan begraafplaatsen waarvoor men volop bezig is met de bouw van een afscheidspaviljoen, zoals eerder op centrum, Wildert en Hoek en ook de herinrichting van begraafplaats Statie is in volle voorbereiding.

Een cultuurzaal én een landschapspark WilderTnis

Met WilderTnis krijgt de wijk Wildert er pal bij het centrum een prachtig landschapspark bij. Dat is maar één van de vele acties die worden uitgewerkt om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. En vergeten we ook niet dat tijd noch moeite worden gespaard om de bouw van de cultuurzaal te concretiseren.

Uiteraard dwarsboomt corona de normale manier van werken. Maar, dat neemt niet weg dat veelvuldig overleg met allerlei actoren, i.v.m. de aanleg van wegen, mobiliteit, veiligheid en welzijn van onze burgers, dagdagelijks op de schepenen hun agenda’s staan….

“Ik wil nog even terug naar de alternatieve inzet en organisatie van het personeel, wat waarschijnlijk geen sinecure is. Maar het is duidelijk dat de meeste gemeentemedewerkers wel gemotiveerd blijven om alle taken zo goed mogelijk uit te voeren.  Waarvoor onze welgemeende dank !”, aldus nog Hennekam.

Vooruit vraagt extra aandacht voor kwetsbare gezinnen en stijgende energieprijzen

“We vragen extra aandacht voor het opsporen en aanpakken van armoede.  Als blijkt dat de middelen voor armoedebestrijding ontoereikend zouden zijn, dan moeten sowieso extra budgetten voor deze specifieke doelgroep worden vrijgemaakt”, aldus gemeenteraadslid Tuur Goormachtig.

“Het bestuur moet de vinger op dat vlak goed aan de pols houden aangezien heel wat zwakkere gezinnen door de hoge inflatie en de enorme toename van de energieprijzen in de problemen dreigen te komen.  Zij zullen dus mogelijk noodgedwongen beroep moeten doen op een tussenkomst om hun rekeningen te kunnen betalen”.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant