Nieuws

Een Europese begroting voor de volgende generatie

Conner Rousseau

Vlaams Parlementslid

Tuesday 14

November 2023 09:00

 Opinie 
Europa staat voor grote socio-economische uitdagingen. Daarover ging het Party of European Socialists congres in Malaga. Samen met andere Europese leiders besprak onze Voorzitter Conner Rousseau hoe socialisten hun stempel moeten drukken op het Europees beleid. 

Europa staat voor grote socio-economische uitdagingen. De botte besparingen die Europa de voorbije decennia oplegde aan haar lidstaten zorgden voor meer ongelijkheid, een lage economische groei en een daling van onze koopkracht. Dat wordt opnieuw pijnlijk duidelijk in de nasleep van de corona- en energiecrisis. En als we op dezelfde weg verder gaan, zal ook de klimaatcrisis die ongelijkheid alleen maar vergroten.  

"Een toenemende ongelijkheid en een daling van de koopkracht is de perfecte voedingsbodem voor extreemrechts. Als zij aan de macht komen is de dreiging voor de volgende generatie compleet."

Het huidige Europese begrotingsbeleid, gestoeld op Duitse dogma's en achterhaalde monetaire orthodoxie, is een grote bedreiging voor de volgende generatie. Voor onze welvaart. Onze koopkracht. Maar ook voor onze vrijheid. Want een toenemende ongelijkheid en een daling van de koopkracht is de perfecte voedingsbodem voor extreemrechts. Voor een groep haatzaaiers die onze vrijheden zoals homorechten en abortus wil terugdraaien. Die pretenderen sociaal te zijn, maar in de feiten voor de elite rijden. Die stemmen tegen hogere minimumlonen en tegen minimumbelastingen voor multinationals. Als zij aan de macht komen is de dreiging voor de volgende generatie compleet. 

"We hebben nood aan een pact for the next generation. Het nakende Belgisch voorzitterschap van de EU is de uitgelezen kans om daar als socialisten onze stempel op te drukken." 

We hebben nood aan een "pact for the next generation". Aan een ander begrotingsbeleid. Waarbij gezonde overheidsfinanciën hand-in-hand gaan met een stijging van de productieve investeringen, zowel sociale als duurzame. Met een versterking van onze welvaart en onze koopkracht. De op til staande hervorming van de Europese begrotingsregels is een kans om Europa terug op het goede spoor te zetten. Het nakende Belgisch voorzitterschap van de EU is de uitgelezen kans om daar als socialisten onze stempel op te drukken. 

Conner Rousseau - Voorzitter Vooruit

Over de Auteur

Conner Rousseau

Vlaams Parlementslid

Deel dit artikel met je vrienden.