Nieuws

LOKAAL: Astrid De Bruycker over Roma in België: ‘Juiste beeldvorming is belangrijk om kansen te krijgen’

Vooruit Lokaal

Thursday 24

February 2022 14:52

Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen en voorzitter van het Gentse inburgeringsagentschap IN-Gent vzw, heeft op donderdag 24 februari 2022 de reizende tentoonstelling ‘Reflecties – Roma in België’ geopend. “Die wordt georganiseerd door de federale overheidsdienst Maatschappelijke integratie, gebaseerd op academisch onderzoek door de Artesis Plantijn Hogeschool en onderzoekster Nathalie Van Ceulebroeck. Ze focust bovendien niet op problemen maar op successen.”

Mensen die anders zijn hebben het vaak niet gemakkelijk - of beter: het wordt hen niet gemakkelijk gemaakt, door heel veel mensen die snel een oordeel klaar hebben als iemand anders is dan wat in hun ogen ‘de norm’ is. Dat is zeker ook voor Roma in België helaas het geval. “Vaak gaat het om vooroordelen, om een gebrek aan kennis. Sommige mensen zijn effectief anders dan die zogenaamde ‘norm’, in dat geval zeggen wij: ‘Iedereen anders, allemaal Gent’. Niet toevallig de titel van de beleidsnota Gelijke Kansen van de Stad, waarin letterlijk tientallen acties zitten die er voor moeten zorgen dat iederéén zich welkom voelt in Gent.”

‘Vertrouwen in lokale overheid stelselmatig opbouwen’

De overgrote meerderheid van de Belgen ként geen Roma. Ze kennen hun achtergrond en hun cultuur niet, hebben zelden of nooit een gesprek met iemand van Roma-afkomst. “Daar komt nog bovenop dat veel van die mensen zélf in hun thuisland vaak het slachtoffer waren van discriminatie. Kijk naar de toestand in de hoogbouwwijk Luník IX in Kosiçe: torenhoge werkloosheid, verwaarlozing, geen huisvuilophaling, enzovoort. Verschrikkelijke toestanden, die er voor zorgen dat die mensen nog weinig vertrouwen hebben in overheden en hun diensten.”

Dat vertrouwen in de Stad wil Astrid stelselmatig opbouwen. “Rechtstreeks, door hen aan degelijk te huisvesten en aan werk te helpen, bijvoorbeeld. Maar ook onrechtstreeks, door de beeldvorming bij te sturen. Want ook dát is belangrijk, opdat die mensen kansen zouden krijgen. Hoe kunnen we dat beter doen, dan door échte mensen hun verhalen te laten vertellen?”

 

'Reflecties. Roma in België' – van 25 februari t.e.m. 31 maart 2022 in Balenmagazijn (site U-Connect; Getouwstraat 10, 9000 Gent)

Alle info op de website van de Stad Gent


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant