Nieuws

LOKAAL: Astrid De Bruycker over gelote panels Wijkbudget: ‘Wat ze deden zit in het hart van de democratie’

Vooruit Lokaal

Monday 18

September 2023 17:04

Vrijdagavond 15 september 2023 was het groot feest in De Centrale. Op de ‘Dag van de Democratie’ bracht Astrid De Bruycker, onze schepen van Participatie, de 320 Gentenaars van de gelote wijkpanels van het Wijkbudget samen om hen te bedanken voor hun inzet. Ze leidde er de avond in… en werd ook het podium opgeroepen door cabaretier Wouter Deprez, om hem te helpen de taal van het reglement nóg beter te maken.

“Wat jullie hebben gedaan, als lid van de gelote wijkpanels van ons Wijkbudget, dat zit in het hart van die democratie. ‘Samen stad maken’, dát is wat wij doen. Ik blijf dat één van de mooiste uitdrukkingen vinden. Noem het een slogan, een baseline, het maakt niet uit. Waar die woorden voor stáán, daar gaat het om. Beleid wordt al lang niet meer gemaakt door een ambtenaar of een schepen van achter een bureau in het stadhuis. We doen dat zo veel mogelijk samen, met zoveel mogelijk Gentenaars.”

Over de eindbestemming én de weg daar naar toe

Het Wijkbudget ging nog een pak verder. Elk van de 25 Gentse wijken en deelgemeenten kreeg tussen 150.000 en 350.000 euro ter beschikking (in totaal goed voor 6,25 miljoen euro), samen met de vraag: wat heeft jouw wijk nodig om beter te worden? Daar mochten de gelote wijkpanels zelf over beslissen.

“Vertrouwen in wat de Gentenaars kennen en kunnen: dat is de basis van onze keuze voor het Wijkbudget. De mensen doen dromen over een betere wijk en hen de kans geven die dromen ook wáár te maken. Die realisaties, die zijn dan als het ware de eindbestemming. Maar zoals wel vaker is het niet alleen de bestemming die telt, maar minstens evenzeer de weg ernaartoe. Het Wijkbudget is een doorgedreven oefening in samenwerking. Bovendien is de wijkdialoog, als onderdeel van het opzet, een ontzettend waardevolle bron van informatie voor het stadsbestuur. Tot slot heb je dan de 320 Gentenaars die het engagement opnamen om in een geloot wijkpanel mee het Wijkbudget van hun wijk te begeleiden.”

Hulde aan Daniel

Het ‘Burgerbudget’ was het eerste experiment van die orde in onze stad, in de jaren 2017 en 2018. Daniel Termont, onze vorige burgemeester, heeft dat idee opgepikt in Gdansk (Polen) en dacht ‘Dat moeten we ook hebben in Gent, maar dan anders. Typisch Gents.’

“En dan dachten wij: ‘Wijs. Op die fundamenten bouwen we voort. Maar we leren uit die eerste ervaringen en passen het opzet aan om het nog beter te maken’. In het Burgerbudget moest je als initiatiefnemer aan het eind de boer op om stemmen te ronselen. Dat vonden wij wat te veel een strijd tússen projecten. Vandaar onze keuze voor verschillende manieren van beslissen – allemaal door de bewoners zélf uiteraard, maar telkens op maat, per wijk. Vandaar, onder andere, onze keuze voor de experimenten met gelote wijkpanels, in Drongen en Muide-Meulestede, in de eerste ronde. Een experiment dat zeer geslaagd was. De belangrijkste conclusie was namelijk dat we met die twee gelote wijkpanels tot de meest evenwichtige, kwalitatief sterke beslissingen kwamen. Vandaar onze keuze voor gelote wijkpanels in álle wijken in de tweede ronde.”

Jury’s met rust gelaten

De panels waren relatief divers in vergelijking met heel wat andere ‘burgerjury’s’. De leden wilden vooral ‘iets’ doen voor jullie buurt en vonden dat nadien ook waardevol.

“Wij zorgden er voor dat ze goed omkaderd werden, door de wijkregisseur (die jullie meenam in alle finesses van de wijk) en door de vrijwillige experten van de dialoogkamer. Verder was onze rol als stadsbestuur vooral: de jury’s met rust laten. Je moet zo’n jury’s niet installeren als je dan toch op allerlei manieren wil sturen. Wat ik vooral een fijne vaststelling vond: voor de helft van de panelleden was het de eerste keer dat ze dit soort engagement opnamen voor hun wijk of onze stad. Ik hoop dat ze dat zullen blijven doen… Dat zou een prachtig neveneffect zijn!”

 

Alle info vind je op www.wijkbudget.gent


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant