Nieuws

LOKAAL: Astrid De Bruycker over 25 jaar De Sloep: ‘Huis van vertrouwen voor mensen in moeilijk vaarwater’

Vooruit Lokaal

Wednesday 30

March 2022 16:29

De Sloep vzw (het open huis voor opvoedingsondersteuning en gezondheidspromotie voor gezinnen van diverse afkomst in Muide-Meulestede, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort en Sint-Amandsberg) bestaat 25 jaar. Dat werd passend gevierd met een colloquium over diversiteit. Astrid De Bruycker, onze schepen van Welzijn, mocht het colloquium openen met een presentatie over het stedelijke diversiteitsbeleid. “Eerst en vooral: proficiat aan alle mensen die hier elke dag het beste van zichzelf geven. Een huis van vertrouwen zijn voor mensen die in moeilijk vaarwater zitten: er is weinig dat even mooi en hartverwarmend is.”

‘Gent moet voor iedereen stad van toekomst zijn’

De visie op diversiteitsbeleid staat in de beleidsnota ‘Iedereen anders, allemaal Gent’, eind 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad. “De basis is dat wij vinden dat élke Gentenaar toegang moet krijgen tot sociale grondrechten. Gent is voor velen een stad van aankomst, maar moet voor iederéén ook een ‘stad van toekomst’ zijn. Dat betekent: duidelijke keuzes maken, als stadsbestuur. In dit geval: met meer mensen, én meer middelen, strijden voor gelijke kansen en welzijn.”

‘Iedereen nodig om belofte van gelijkheid waar te maken’

Doorheen die keuzes zitten twee rode draden: kijken naar wat elke mens nodig heeft, én kijken naar wat dat samenleven in diversiteit betekent voor de stedelijke gemeenschap. “Ons beleid is daarom bij uitstek een samenwerkingsbeleid. We hebben iedereen nodig om die belofte van gelijkheid en van toekomst waar te maken. Door de krachten te bundelen van professionals en vrijwilligers, overheid en middenveld, ondernemers en academici, en vooral ook ervaringsdeskundigen.”

Astrid sprak ook over interlevensbeschouwelijk samenleven, het onderzoek naar professioneel profileren door de politie, queer mensen die nog altijd moeilijk een veilige plek vinden om uit te gaan, de extra inzet op kansengroepen binnen haar project ‘Wijkbudget’, en het spanningsveld tussen de realiteit in Gent en het Vlaams inburgeringsbeleid (of: hoe de Vlaamse regering maakt inburgeringstrajecten betalend maakt... en de Stad onder andere vrijstellingscategorieën verkreeg).

‘Gents model wordt nog sterker’

“Er wás al een stevig ‘Gents model’ van samenwerking tussen de overheid en het sociale middenveld. En we zijn bezig aan een gans traject om die samenwerking nog te verbeteren. We hebben een Sociaal Innovatie Fonds opgestart om er financieel ‘nog een schep bovenop te doen’. Én we gaan binnenkort een ‘middenveldparlement’ oprichten voor structureel overleg.”

De Sloep: 30.000 euro extra voor onthaal en ontmoeting

Samenwerking met partnerorganisaties en het belang van vrijwilligerswerk dus, zoals bij De Sloep. “Het is een aanpak waar ik rotsvast in geloof: mensen ongeacht hun achtergrond erkennen voor wie ze zijn, en samen op zoek gaan naar hoe je hun rechten realiteit kan maken – laagdrempelig, met volle focus op gezinnen in kwetsbare situaties. Daarom hebben we in 2021, bovenop de basisovereenkomst, nog 30.000 euro extra goedgekeurd om extra aanbod ‘onthaal en ontmoeting’ te voorzien voor gezinnen in kwetsbare situaties in de Dampoortwijk; voor ontmoetingsmomenten voor jonge ouders; en voor nog meer ontmoetingsactiviteiten in de zomervakantie.

 

Alles over De Sloep vind je op de website van De Sloep vzw


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant