Nieuws

LOKAAL: Astrid De Bruycker: “2.500 Gentenaars betrokken bij wijkdialogen, de max!”

Vooruit Lokaal

Friday 14

April 2023 15:05

Ronde 2 van het ‘Wijkbudget’ (waarbij Gentenaars, verenigingen en ondernemers ondersteuning én subsidie kunnen krijgen om zelf hun wijk beter te maken) draait op volle toeren. In maart 2023 vonden twaalf infomarkten en twee wijkwandelingen plaats: bewonersoverleg als onderdeel van de wijkdialoog (de andere elf wijken kwamen in ronde 1 aan bod). Indieners van ideeën stelden hun idee voor hoorden ook de ideeën van andere inwoners. Start in Wondelgem op 1 maart, slot tijdens de infomarkt van de Binnenstad op 29 maart.

Astrid De Bruycker, onze schepen van Participatie, was er letterlijk altijd en overal bij. Ze is in de wolken over wat ze zag en hoorde. “De wijkdialogen in ronde 1 vonden plaats in volle coronatijd. Ontmoeting en uitwisseling van ideeën organiseren was toen niet zo simpel. Dit keer konden we de organisatie op poten zetten zoals ze bedoeld was. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd: elk dialoogmoment verwelkomde minstens een 80-tal bezoekers, de meesten hadden er 100 à 150, met hier en daar een uitschieter tot 200 deelnemers. Tel daar nog eens alle initiatiefnemers bij en we kunnen zeggen dat minstens 2.500 Gentenaars actief betrokken waren. Dat is de max!”

Dynamiek versterkt cohesie

In Watersportbaan-Ekkergem en Rabot werd door de wijk gewandeld om de ideeën te leren kennen en meteen aan plaatsen te koppelen. Bij infomarkten gebeurde dat op een centrale plek in de wijk, met een infomarkt en standjes per idee. “Tijdens die markten werden nieuwe samenwerkingen gesmeed tussen de indieners, sommigen werken hun ideeën tot één nieuw idee uit. Indieners kregen ook tips, feedback en kritische vragen van de leden van de gelote wijkpanels én van buurtbewoners. Bij elke stand konden die zich ook opgeven om de uitwerking van ideeën mee te ondersteunen als vrijwilliger. De onderlinge dynamiek die deze momenten teweeg brachten versterkt ook de sociale cohesie in de buurt op de langere termijn.”

Ook burgemeester en schepenen in dialoog

De wijkdialoog is ook bedoeld als een moment waarop de burgemeester en schepenen het gesprek aan kunnen gaan met de indieners. “Het is hét uitgelezen moment om door te vragen naar de oorsprong van het idee en te informeren naar hoe men dat verder wil uitwerken. Veel van de ideeën bevatten ook interessante signalen waar we als beleidsmakers mee aan de slag kunnen, los van de ideeën binnen het Wijkbudget. Die informatie helpt ons om de juiste keuzes te maken voor de toekomst, op maat van elke wijk.”

Hoe gaat het nu verder?

Initiatiefnemers hebben tot 30 april de tijd om hun idee verder uit te werken tot een echt project en het bijbehorende financiële plan op te stellen. In mei zullen de veertien gelote wijkpanels en leden van de Dialoogkamer per wijk een projectinventaris opstellen. “Dat wil zeggen dat ze bekijken of de projecten voldoen aan de criteria van Wijkbudget zoals bepaald in het reglement (gedragen door de buurt, co-creatief, financieel haalbaar, op twee jaar realiseerbaar, enzovoort). In juni komen de gelote panels bijeen om de finale selectie te maken en ter goedkeuring naar het college te sturen. Begin juli zal het college de Wijkbudget-projecten definitief goedkeuren. In het najaar worden de overeenkomsten opgemaakt en vanaf januari 2024 kunnen de initiatiefnemers aan de slag. Ik kijk er nu al naar uit om langs te gaan en te zien hoe mensen samen hun projecten écht uitwerken!”

 

Alle info op www.wijkbudget.gent

Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant