Nieuws

LOKAAL: Assenede - Interview met Anja Vanrobaeys

Team Vooruit

Monday 08

November 2021 19:23

Vooruit Assenede sprak met federaal parlementslid Anja Vanrobaeys. Een boeiend gesprek over eerlijke lonen, pensioenen en werkbaar werk.

Kan je jezelf even kort voorstellen?

Anja Vanrobaeys, federaal parlementslid sinds 2019. Ik beschouw dat mandaat als een unieke kans om op te komen voor gewone mensen. Het is de verderzetting van mijn engagement dat ik sinds jongs af aan heb opgenomen. De verontwaardiging die ik voel bij onrecht blijft mijn drijfveer. 

Ik heb jarenlang op de studiedienst van de Nationale Arbeidsraad gewerkt en zo heel wat kennis over arbeidsrecht en sociale zekerheidswetgeving opgedaan. Hierdoor heb ik snel door wat de concrete gevolgen zijn van een wettekst op het leven van mensen. Maar ik hou er ook een waardevol netwerk aan over van middenveldorganisaties die ik constant raadpleeg over  sociale kwesties. Politiek is geen ivoren toren, al die contacten voeden me en geven me extra argumenten om bepaalde zaken te realiseren.

Je strijdt al lang voor een eerlijk loon voor elke werknemer. Welke stappen zijn er al gezet en hoe wil Vooruit verder het verschil maken?

Wie werkt, heeft recht op een eerlijk loon. Waar de vorige regering die lonen blokkeerde met een indexsprong, stijgt nu na 13 jaar het minimumloon in april 2022 met 76 euro bruto per maand. Later komt daar stapsgewijs nog eens 70 euro bruto bij. Door de belastingen te hervormen, stijgt daarbovenop ook het nettoloon van wie aan een laag of middelloon werkt. 

Ook het zorgpersoneel kan sinds vorig jaar rekenen op een loonsverhoging.  Hierdoor zetten we naast hogere pensioenen stappen vooruit in de koopkracht. Al had ik graag meer waardering gezien voor de werknemers die enorme gezondheidsrisico’s hebben genomen tijdens corona. Hun bedrijven boerden goed en zij zorgden ervoor dat wij in ons kot eten op tafel konden zetten. Zij verdienen dan ook hun eerlijk deel en daarom blijf ik strijden voor een aanpassing van de strenge loonnormwet. 

Koopkracht is natuurlijk meer dan loon alleen. Zo hadden we graag de BTW op de energiefactuur verlaagt van 21 naar 6%, maar we stonden alleen met dit standpunt. Maar door niet op te geven, zullen voortaan 2 miljoen mensen kunnen rekenen op een sociaal energietarief en zal de factuur wat gemilderd worden door de belastingen erop aan te passen.

Ook werkbaar werk is één van jouw stokpaardjes. Wat heeft corona ons geleerd? Waar moeten we naartoe?

Dat de werkdruk op veel plaatsen onhoudbaar is waardoor mensen hun job niet kunnen doen zoals ze willen en zich niet meer gewaardeerd voelen. Maar ook dat heel wat mensen onbeschermd werken. Ik denk maar aan de pakjeskoerier die je online bestelling thuis brengt. Het zijn schijnzelfstandigen die uren doorwerken aan een laag inkomen. 

Maar ook mensen die als zelfstandige in bijberoep iets nieuws uitproberen, kunnen niet altijd rekenen op onze sociale zekerheid wanneer hen iets overkomt. Wie werkt, moet daarvoor beloond worden, maar moet bij tegenslag ook kunnen rekenen op een uitkering. 

Onze sociale bescherming is nog altijd een sterke buffer maar moet aan deze nieuwe werkvormen worden aangepast zodat niemand uit de boot valt. En de digitalisering mag niet leiden tot 19de eeuwse werkomstandigheden, e-commerce bijvoorbeeld moeten we duurzaam maken, zowel voor mens als klimaat. 

Persoonlijk ben ik zeer dankbaar dat je er mee voor hebt gezorgd dat ziektedagen tijdens de zwangerschap niet meer afgetrokken worden van het geboorteverlof. Welke bescherming voor jonge ouders zitten er nog in de pijplijn? 

Ik ben nog steeds trots dat ik als beginnend parlementslid heb kunnen realiseren dat mama’s voortaan 15 weken bij hun pasgeboren kindje kunnen blijven, ook al waren ze ziek tijdens hun zwangerschap. De talrijke babyfoto’s die ik nadien ontving, deden me echt welke concrete verbetering dat was voor jonge mama’s. 

Ondertussen is ook het geboorteverlof voor papa’s en meeouders opgetrokken van 3  tot 10 dagen en dat wordt stelselmatig verder uitgebreid naar 20 dagen tegen 2023. Ik probeer dat recht op geboorteverlof ook voor interimwerkers in orde te krijgen. Want los van je statuut waaronder je werkt, wil je op zo een cruciaal moment in je leven bij je kindje zijn. 

Daarnaast zet ik enorm in op een betere omkadering van telewerk. Corona heeft ons geleerd dat telewerk extra druk zet, zeker op ouders met jonge kinderen omdat privé en werk constant door elkaar loopt. Daarom wil ik een betere omkadering van telewerk met onder andere een recht op onbereikbaarheid en een telewerkvergoeding, zodat het opnieuw een instrument wordt dat je beter toelaat werk af te stemmen op je gezinsleven.

En tot slot ook pleegouders een recht op ouderschapsverlof geven. Hun engagement verdient meer erkenning. 

Vooruit Assenede is verheugd met de optrekking van het minimumpensioen. Wat mogen we in die context tijdens deze legislatuur nog verwachten?

De 1ste fase van de pensioenhervorming is al rond. Veel gepensioneerden komen na een lang leven werken niet toe met hun pensioen. Daarom hebben we het minimumpensioen opgetrokken tot 1.500 euro netto maar ook de andere pensioenen zowel van werknemers als zelfstandigen verhoogd. 

Nu komt het erop aan de pensioenen klaar te maken voor de toekomst. Dat debat wordt in december gevoerd. Voor ons moet werken daarin lonen, maar iemand die tegenslag had in zijn leven moet niet extra bestraft worden in zijn pensioen. 

Iedereen verdient een waardige oude dag, ook bijvoorbeeld ouders van een kind met een handicap die tijdelijk hun loopbaan hebben onderbroken om dag en nacht te zorgen. Ik vind het zonde dat in zoiets belangrijk dikwijls in clichés wordt gepraat waardoor jonge mensen hun geloof in een goed pensioen verliezen. We moeten dat vertrouwen opnieuw herstellen. De pensioenen zijn perfect betaalbaar, dat is de politieke keuze die we moeten maken. 

Daarnaast zou ik graag de gaten in de pensioenen dichten, want wie bv een gemengde loopbaan heeft, valt nu al eens uit de boot. Net zoals vrouwen die een zorgverlof hebben opgenomen voor de kinderen of hun ouders. Ook wil ik nog graag het overlevingspensioen zien uitbreiden naar samenwonenden en de bestaande overgangsmaatregel verbeteren voor jonge weduwen. Dat pensioenstelsel dateert nog uit de tijd dat de man gans zijn leven bij dezelfde werkgever ging werken. Die tijd is al lang voorbij, de pensioenen moeten dringend aangepast worden aan de 21ste eeuw. 

Tot slot: deze brochure zal terechtkomen bij elke Asseneedse burger. Wat wil je hen graag nog meegeven?

Dat samenwerken en solidariteit de sleutel is tot vooruitgang. Solidariteit heeft ons door de ergste gezondheidscrisis ooit geloodst. Zonder onze gezondheidszorg en onze sociale zekerheid had onze ziekenhuizen gecrasht maar hadden de zelfstandigen die verplicht moesten sluiten deze periode niet kunnen overbruggen. Die solidariteit moeten we verder verbeteren zodat we nu het klimaat op een sociaal rechtvaardige manier kunnen aanpakken om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te verzekeren.

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden. Een kleine moeite maakt een groot verschil.

Dit vind je misschien ook
interessant