Nieuws

Verkeersveiligheid, eenieders veiligheid

Team Vooruit

Thursday 01

April 2021 18:00

Verkeersveiligheid is een onderwerp dat met de regelmaat van de klok terugkomt op de gemeenteraad. Je veilig kunnen bewegen in het verkeer, als voetganger, als fietser, als motorrijder of automobilist, moet vanzelfsprekend zijn. Dàt is het doel dat wij vooropgesteld hebben en willen realiseren. 

“Het moet gezegd, het is niet zo dat we zodra we een voet buiten zetten we met ons leven spelen. Toch zijn er op het grondgebied van onze gemeente meerdere situaties die gevaarlijk zijn en dus voor verbetering vatbaar. “ zegt Christini Gounakis, gemeenteraadslid voor Vooruit.  “De problemen die aan de verkeerscel gemeld worden, worden door ons gemeentebestuur aangepakt, één voor één. Onze grootste kritiek op de huidige situatie is echter dat er geen globaal plan bestaat over mobiliteit en over de verkeerscirculatie in onze gemeente met als gevolg dat er vaak gevaarlijke situaties ontstaan.

Wij hebben dan ook dit onderwerp laten agenderen op de gemeenteraadszitting van 25 maart” aldus Christini.

“Dat de door ons ingediende tekst sterke reacties zou losweken bij het gemeentebestuur hadden wij verwacht. Dit was dan ook onze bedoeling.” vult Rita Devos, eveneens gemeenteraadslid voor Voorruit, aan. “Verkeersveiligheid is van wezenlijk belang voor ons allemaal en kan niet met een vingerknip verwezenlijkt worden. Daarom hebben wij op de zitting van maart meerderheid én oppositie opgeroepen om los van alle politieke overtuigingen, de koppen bij elkaar te steken en een degelijk dossier samen te stellen waarmee het studiebureau, dat door het gemeentebestuur is aangeduid om een mobiliteitsplan op te maken, aan de slag kan.”

Enkel de leden van de oppositie hebben hierop positief gereageerd. 

Kan een afbeelding zijn van motorfiets, weg en , met de tekst VOORUIT Scherpenheuvel-Zichem Sch erpenheuvel Zichem Samen voor een verkeersveilige gemeente!

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden. Een kleine moeite maakt een groot verschil.

Dit vind je misschien ook
interessant